Grootschalige vervanging Zutphense lichtmasten

03-09-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - In heel Zutphen, behalve de binnenstad, gaat gemeente Zutphen een groot aantal lichtmasten en armaturen vervangen. Dit is nodig omdat op een aantal locaties de verlichting sterk is verouderd. De gemeente wil overgaan op meer duurzame en energiezuinige openbare verlichting. Deze grootschalige vervanging start op maandag 5 september en duurt ruim één maand. De verwachting is dat de overlast hierbij overigens minimaal zal zijn. De eerste wijken die worden aangepakt zijn het centrum en de Hoven.

Goede openbare verlichting is nodig voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid. In de hele gemeente staan ruim 8500 lichtmasten en armaturen waarvan een aantal sterk verouderd is. Op dit moment zijn er meerdere lichtmasten ouder dan 40 jaar en een groot aantal armaturen ouder dan 25 jaar. Beiden zijn aan vervanging toe.

De nieuwe armaturen zijn LED-armaturen. Deze leveren minimaal 30 procent energiebesparing op en zorgen voor beter licht op straat. Bovendien is bij dit nieuwe type verlichting minder onderhoud nodig en zorgt de langere levensduur voor minder defecten op lange termijn.

Inspraak inwoners bij keuze armatuur
Ongeveer 2500 inwoners zijn eind oktober vorig jaar per brief gevraagd welke armaturen zij graag in hun straat zien. Hierop heeft meer dan 20 procent van de bevraagden, 513 inwoners, gereageerd. Ook konden inwoners de armaturen bekijken en vragen stellen tijdens een inloopbijeenkomst. Bij de selectie van het type armaturen is rekening gehouden met de uitslag van de enquête. Voor iedere plek is gekozen voor de meest energiezuinige armatuur. Het is voor het eerst dat inwoners op deze manier betrokken zijn bij de inrichting van de openbare ruimte van onze stad.