Grote verbeteringen voor veilig ondernemen in Zutphen

08-05-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - De binnenstad van Zutphen heeft vanaf vandaag het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit betekent dat het voor inwoners en bezoekers van de binnenstad goed winkelen is in een schone, hele en veilige omgeving. Samen met ondernemers, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC), politie, brandweer en gemeente Zutphen is er veel werk verricht om dit keurmerk te mogen voeren. De partijen tekenen vanmiddag het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Zutphen.

Verbeteringen
In 2015 zijn alle partijen gestart om in een integrale aanpak stappen te zetten naar een schone en veilige binnenstad. Er is hard gewerkt aan vermindering van allerhande overlast, zoals diefstal, inbraken, graffiti, fietsparkeerproblemen, zwerfafval en vernielde verlichting.
Zo hebben winkelmedewerkers trainingen gehad in het herkennen en voorkomen van diefstal. Deze preventie zorgt ervoor dat de omgeving veiliger wordt, ook voor de omliggende ondernemers.
Er zijn maatregelen getroffen op het gebied van brandpreventie. Daarbij is onder meer aandacht geschonken aan de rookmelders in de panden. Ondernemers attenderen elkaar via een WhatsApp groep op personen die pogingen doen tot diefstal of zakkenrollen. De gemeente past daar waar nodig de verlichting aan en gaat graffiti verwijderen.

Fietsenoverlast
Er wordt gezocht naar manieren om overlast van fietsparkeren terug te dringen. Dit kan door het uitbreiden van huidige capaciteit of door het bouwen van een nieuwe fietsenstalling. Ook heeft de gemeente overlast van hangjongeren teruggedrongen samen met jongerenwerk en extra surveillance van de politie. De bebording in de binnenstad is aangepast om het fietsen in voetgangersgebied te ontmoedigen.

Effecten worden geëvalueerd
Wethouder Oege Bosch, onder andere verantwoordelijk voor de binnenstad is blij met dit keurmerk. “Samen met alle partijen zijn we gaan staan voor een binnenstad die veilig is, die schoon is en die er aantrekkelijk uitziet. Zo’n binnenstad is goed voor de ondernemers en maakt Zutphen aantrekkelijk om te bezoeken en naar terug te keren. We hebben samen wat moois bereikt. Dat betekent tegelijkertijd niet dat we achterover kunnen leunen. Het echte werk begint nu pas.”

Deze certificering wordt toegekend en vervolgens worden de maatregelen geëvalueerd. Zo wordt er jaarlijks gekeken en gemeten of de gewenste effecten zijn behaald. Het convenant wordt ondertekend door de brandweer, de politie, het Binnenstadsplatform Zutphen en namens de gemeente tekent wethouder Oege Bosch.Gerelateerd