Hanzehof blijft behouden

01-12-2015 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Het Forum heeft maandagavond de plannen rondom de Hanzehof besproken. Daarin is verzekerd dat de Hanzehof open blijft, en blijft functioneren zoals deze dat nu doet.

Voorafgaand was het onderwerp al beladen omdat één van de scenario's beschreven in het plan de sluiting van de Hanzehof zou betekenen. Op facebook was er de oproep om naar de Burgerzaal te komen.

Hier werd massaal antwoord aan gegeven. Ruim honderd mensen woonden de forumvergadering bij. Ook werden er bij de ingang buttons uitgedeeld.
Wethouder Sueters (voor wie dit de eerste vergadering als wethouder was), droeg eveneens zo'n button.

Betoog
Tijdens de vergadering hield Mirjam van Tiel, directrice van de Hanzehof, een betoog voor het forum. “In het plan van aanpak laten we zien dat de Hanzehof een gezonde schouwburg is,” benoemt Van Tiel, “Het collegevoorstel dat vanavond wordt behandeld doet geen recht aan ons plan van aanpak.” Zij richtte in haar betoog zich op de scenario's die door de gemeente besproken zouden worden: het noodscenario, waarmee er een investering in de Hanzehof wordt gedaan waar deze vijf jaar mee vooruit kan, en het scenario van de Buitensociëteit, waarbij deze zaal blijft bestaan en de theaterfunctie van de Hanzehof zou komen te vervallen. “Alleen verder met de Buitensociëteit houdt in dat de huidige programmering van de Hanzehof komt te vervallen, simpelweg omdat de Buitensociëteit een concertzaal is en geen toneeltoren heeft. Het zal lastig worden om de exploitatie van de Buitensociëteit sluitend te krijgen.” aldus Van Tiel.

Na dit betoog volgden nog een aantal bezorgde inwoners. Eveneens werden de reacties die op de site hanzehofmoetblijven.nl (1400 stuks, gebundeld in drie delen) overhandigd.

Buitensociëteit
Sueters benadrukte na vragen van het Forum dat de Hanzehof blijft functioneren zoals die dat nu doet. De Buitensociëteit zou daarbij juist een meerwaarde moeten worden voor het gehele theater.

Het gehele Forum omarmde vervolgens het idee om het noodscenario te accepteren.
De tijdwinst die het oplevert (vijf jaar) moet vervolgens gebruikt worden om een plan voor een “toekomstbestendig theater” te vormen.
Daarbij werden nog wel kanttekeningen geplaatst bij heffing van parkeergeld. De gemeente gaat nu opnieuw met de Hanzehof naar de plannen moeten kijken. “Creatief denken” was daarbij een veelgebruikte term.

Na afloop van de verandering was Van Tiel tevreden gestemd: “Iedereen is aan het bijdraaien. Mensen zien dat er een gedegen plan van aanpak ligt. Creatieve oplossingen zorgen ervoor dat de bezuinigingstaakstellingen gehaald worden. De mensen zijn opgestaan voor de Hanzehof, en er wordt gezien hoe belangrijk deze is.”

Dit werd ook heel mooi verwoord door één van de berichten op hanzehofmoetblijven.nl: “Een stad zonder theater, is als een café zonder bier.”Gerelateerd