Hanzehof kan vijf jaar vooruit, maar dan?

15-12-2015 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De Hanzehof kan rekenen op het noodscenario. Alle partijen in de raad, behalve de SP, stemde hier mee in.
Het noodscenario houdt in dat het theater vijf jaar kan overbruggen zonder extra financiering. Dit is gebaseerd op herfinanciering van twee vastgoedleningen van de Hanzehof die komende jaren aflopen. Door herfinanciering van de vrijval kan een nieuwe lening van 1,4 miljoen euro worden afgesloten.
Met het noodscenario wordt alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd, zodat de achterstand niet verder toeneemt.

Het gaat echter om een overbruggingsperiode van vijf jaar. In deze fijn jaar moet de Hanzehof de exploitatie verduurzamen. Op dit moment wordt er jaarlijks nog geld bijgelegd. Voor dit jaar is de raad maandagavond overeengekomen om met een bijdrage van 126.564 euro het exploitatietekort van de Hanzehof van afgelopen seizoen te dekken.

SP
De SP stemde tegen het noodscenario, omdat zij dit zien als 'vooruitschuiven' van het probleem. Mathijs ten Broeke, fractievoorzitter, had liever gezien dat er nu gekozen werd voor een scenario zonder tijdelijk karakter. “Wij willen met z'n allen de Hanzehof behouden, laten we daar dan ook voor kiezen. In plaats van, zoals nu, het vijf jaar vooruit te schuiven.”
De overige fracties waren het eens met het behoud, maar stelden dat er op dit moment geen financiële middelen waren om over te gaan op een ander scenario.

Onderzoek
Hoe de Hanzehof tot een 'duurzame en toekomstbestendige exploitatie' kan komen, wil het college verder onderzoeken. Hierover konden de partijen het echter nog niet eens worden, omdat niet duidelijk was wat precies onderzocht moest worden. Wethouder Sueters gaf wel aan welke thema's er onderzocht gaan worden. Zo wordt er gekeken naar de gebouwen van de Hanzehof, en of deze eventueel te verkopen zijn. Het tweede thema gaat over de duurzame exploitatie.

Amendement
D66, Stadspartij en BbZW hebben voor de punten uit het besluit waar nog geen beslissing over was genomen (over onderzoek) een wijzigingsvoorstel van het besluit ingediend. In het wijzigingsvoorstel wordt gevraagd om in januari de onderzoeksopdracht geformuleerd te hebben. Ook willen zij als punt toevoegen dat het betaald parkeren, dat eerder werd weggewuifd door het college, alsnog besproken kan worden in een brede context.

Het college komt binnenkort opnieuw terug met een voorstel, waarin onder andere het onderzoek beter uitgelegd wordt. Dit zal vervolgens weer in het forum besproken worden.Gerelateerd