Herman Roord aangesteld als algemeen directeur van de stichting Zutphens werkbedrijf GelreWerkt

05-12-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - De gemeente heeft Herman Roord aangesteld als algemeen directeur van de stichting Zutphens werkbedrijf GelreWerkt!. Roord heeft een jarenlang ervaring met leidinggevende functies in de sociale werkvoorzieningssector. Zo was hij onder andere verantwoordelijk voorhet opzetten en coördineren van het leerwerkbedrijf bij SOWECO -de sociale werkvoorziening in noordwest Twente- en heeft hij gewerkt via het Werkplein Twente. Zijnmloopbaan startte hij in de internationale hotelbranche en het ziekenhuiswezen. Daardoor heeft hij veel kennis van verschillende branches en is daarmee een goede gesprekspartner voor alle ondernemers in de regio.

Belangrijke en uitdagende opdracht

Herman Roord ziet er naar uit om kennis te maken met alle partijen. Roord: “GelreWerkt! staat voor een belangrijke en uitdagende opdracht, namelijk dat iedereen op een zo regulier mogelijke werkplek kan werken. Met veel plezier zet ik mij in om de doelen van GelreWerkt! te behalen, daarbij kijkend naar kansen en de mogelijkheden van mensen.” Wethouders Laura Werger en Harry Matser: “Wij hebben gekozen voor Herman Roord omdat hij een stevige persoonlijkheid is met de brede werkervaring die van belang is om GelreWerkt! op te bouwen. We hebben veel vertrouwen in hem en in de samenwerking met hem.”

GelreWerkt

Over de stichting Zutphens werkbedrijf GelreWerkt! De gemeente Zutphen heeft medio oktober de stichting Zutphens werkbedrijf met als naam
GelreWerkt! opgericht. GelreWerkt! gaat vanaf 1 januari 2019 van start. Het werkbedrijf is dé partner voor werkgevers in Zutphen en omgeving, waar het gaat om te zorgen voor de ideale match tussen werkgevers en werkzoekenden die niet op eigen kracht regulier werk kunnen vinden. De oprichting van het werkbedrijf vloeit voort uit de Zutphense Visie op de Participatiewet. Voor de Zutphense samenleving een belangrijke stap, waarin we inwoners zo veel mogelijk in hun kracht zetten door hen perspectief te bieden op werk.

Kansen op de arbeidsmarkt

GelreWerkt! is de uitvoerder van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en het werkgedeelte van de Participatiewet voor de gemeente Zutphen.Vanuit die rol werkt GelreWerkt! samen met lokale en regionale bedrijven en biedt het werkbedrijf perspectief op ontwikkeling, passend bij het eigen vermogen van de werkzoekende en de kansen op de arbeidsmarkt. Het werkbedrijf biedt ondersteuning daar waar nodig, met als doel een arbeidsmarkt waarin iedereen werkt heeft, bij voorkeur betaald werk bij een reguliere werkgever. Bij GelreWerkt! zijn de volgende taken belegd: re-integratie, werkgeverschap Wsw, begeleiding en ondersteuning Wsw intern en extern, beschut nieuw, werkgeversdiensten en integraal ongerenbeleid.