Het Dagelijks Bestaan moet locatie verlaten

09-12-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Jongereninstelling Het Dagelijks Bestaan moet weg van de huidige locatie. Maandag 5 december heeft Het Dagelijks Bestaan van wethouder Patricia Withagen te horen gekregen dat de huisjes voor 31 januari 2017 verlaten moeten zijn.

Ingrid Rebel van het Dagelijks Bestaan voorziet hier problemen in: “Als dat (het verlaten van de huisjes, red.) echt moet gebeuren wordt de unieke opvang van jongeren letterlijk gesloopt.”

“Het Dagelijks Bestaan heeft in de afgelopen acht jaar zijn waarde bewezen. We zijn gegroeid van een klein particulier initiatief tot een gemeenschap waar kwetsbare jongeren door wonen en werken een nieuwe oriëntatie vinden op hun toekomst.”

Uitstel
Bij het Dagelijks Bestaan zitten op dit moment ongeveer 40 jongeren. De gemeente wil helpen een nieuwe locatie te vinden. Rebel: “We hebben veel panden onderzocht, plannen uitgewerkt en financiers benaderd. Helaas is het tot nu toe nog niet gelukt iets te vinden, maar op termijn zien we wel mogelijkheden.” Zij zouden daarvoor graag meer tijd krijgen. Rebel roept op om een jaar uitstel van vertrek te krijgen.

"Volgens onze informatie zal het perceel op de Mars dan jarenlang braak liggen en alleen gebruikt worden voor de opslag van grond. Dit zou naar onze mening ook elders op Noorderhaven kunnen plaatsvinden. Moet deze unieke organisatie met 30 medewerkers, tientallen vrijwilligers en ruim 40 kwetsbare jongeren echt wijken voor de opslag van grond?”

Gemeente en huisvesting
De gemeente zegt echter dat het Dagelijks Bestaan deze stap al tijden weet. “Een paar jaar geleden is de afspraak met Dagelijks Bestaan gemaakt dat zij eind dit jaar de huizen moeten verlaten. Vanaf bekend is dat het een tijdelijke locatie is, zijn wij in gesprek met Dagelijks Bestaan over andere huisvesting.”

Voor een andere locatie zegt de gemeente maandag contact te hebben gehad met de jongereninstelling. “Wij hebben maandag afgesproken dat zij beter inzichtelijk maken wat hun vraag en behoefte is en de gemeente bekijkt welke locaties geschikt zijn of welke mogelijk geschikt gemaakt kunnen worden.”

“De meerwaarde van het Dagelijks Bestaan zien en erkennen wij, maar de huisvesting is uiteindelijk wel een verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestaan zelf. Natuurlijk begrijpen wij het belang en de urgentie die het heeft en daarom zijn we ook nauw betrokken en helpen wij waar we kunnen.”Gerelateerd