Het Dagelijkse Bestaan kan verhuizen naar Vitens terrein

22-11-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Het Dagelijks Bestaan kan waarschijnlijk naar het voormalige Vitens terrein. Dat maakte de gemeente bekend.

Het Dagelijks Bestaan zoekt al wat langer naar een nieuwe locatie voor huisvesting en begeleiding van jongeren. Per 1 augustus 2018 stopt de huisvesting voor jongeren op de Voormars definitief. In overleg met de gemeente Zutphen heeft de Stichting de afgelopen maanden gewerkt aan een plan voor het Vitens – terrein.

“Er is in een korte tijd veel werk verzet door de Stichting”, aldus wethouder Withagen, “wel vindt de gemeente het van belang dat de financiële haalbaarheid goed wordt uitgewerkt”. Het college van B&W heeft daarom besloten het Dagelijks Bestaan tot 28 februari de ruimte te geven haar plan verder uit te werken.

Het Dagelijks Bestaan zorgt voor dagactiviteiten voor en begeleide huisvesting voor jongeren met problemen. Momenteel is Het Dagelijks Bestaan gehuisvest op de Voormars. Per 1 augustus 2018 stopt de huisvesting daar definitief. De nieuw beoogde locatie is bedoeld voor maximaal tien jaar.

Het Vitens – terrein is gelegen in het Emerpark en onlangs overdragen van Vitens naar de gemeente Zutphen. Het college ziet ruimte voor invulling van het terrein met een woonzorg-concept, mits deze sterk verweven is in de groene omgeving en voldoende ruimtelijke kwaliteit heeft. Het plan wordt in de komende tijd verder uitgewerkt, dit ook ter voorbereiding van de benodigde ruimtelijke procedure.

Door procedures omtrent bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, is het niet waarschijnlijk dat Het Dagelijks Bestaan daadwerkelijk per 1 augustus 2018 op het terrein terecht kan. Hoe lang de overbruggingsperiode is, durft Withagen niet te zeggen.
Tijdens de overbruggingsperiode heeft Het Dagelijks Bestaan zelf de verantwoordelijkheid een geschikte locatie te vinden.