Hoe Zutphen kinderen en ouderen aan het sporten wil krijgen

06-02-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De gemeente wil meer inzetten op sporten en bewegen. Dit zou helpen bij de gezondheid en de participatie.

Om het doel de te bereiken worden buurtsportcoaches ingezet.
Deze coaches helpen Zutphense sportverenigingen, scholen en zorg- en welzijnsinstellingen bij het organiseren van beweeg- en sportactiviteiten.

“We zetten in op drie onderdelen: sport, onderwijs en meedoen”, vertelt Rens van Kleij. Hij is aangesteld als kwartiermaker en voert de gesprekken met de verschillende partijen. “Een buurtsportcoach is een uitvoerende kracht. Als een instelling iets wil organiseren, kan de buurtsportcoach de lijntjes met elkaar verbinden.” De buurtsportcoach kan worden ingezet in bijvoorbeeld het onderwijs voor een naschools sportaanbod of cultuureducatie. Maar ook sportverenigingen kunnen gezamenlijk een buurtsportcoach inzetten voor het opzetten van nieuwe activiteiten.

Stimuleren
“Daarnaast zijn ze er om mensen te stimuleren.” Van Kleij geeft daarbij voorbeelden van scholen die een buurtsportcoach bij minder actieve kinderen langs stuurt om samen te kijken hoe deze te activeren zijn.
Wethouder Coby Pennings: “Wie jong leert sporten, zal dat later ook sneller doen.”
“Ook helpt het om 'mee te doen'. Als je eenzaam bent kan sporten helpen om meer contact te krijgen.”

Hiermee worden niet alleen kinderen bedoeld, ook ouderen kunnen met sport meedoen. Van Kleij: “Een buurtsportcoach kan ook wandelactiviteiten organiseren voor ouderen.”

Instellingen kunnen ideeën die zij uitgevoerd willen zien door een buurtsportcoach indienen bij de gemeente. Daarvoor organiseert de gemeente bijeenkomsten. De eerstvolgende is op 18 februari. “Hier wordt verder geïnformeerd over de mogelijkheden voor de inzet van buurtsportcoaches. Twee weken later houdt de gemeente twee dagen spreekuur. Lokale verenigingen en instellingen kunnen dan op afspraak hun voorstel of idee één op één bespreken.”

Aan de hand van de voorstellen van lokale verenigingen en instellingen wordt een plan opgesteld voor de introductie van buurtsportcoaches in Zutphen.

Wie wordt buurtsportcoach?
Voor de buurtsportcoaches krijgt de gemeente tot en met 2018 een subsidie van het rijk van 200.000 euro per jaar. Hiermee kan de gemeente 9,72 fte inzetten. Van Kleij: “Het gaat om parttime functies. Hiermee kunnen dus wel een stuk of dertig buurtsportcoaches ingezet worden.”
Voor de gemeente gebeurt het dus kostenneutraal. Wethouder Pennings: “Als heel veel mensen er profijt van hebben, dan kunnen wij kijken of er extra geld vrijgemaakt kan worden.”

De werving van de buurtsportcoaches gaat via de gemeente. Zij worden geworven op basis van de plannen die de verschillende instellingen indienen. “Soms is meer behoefte aan een therapeut als buurtsportcoach, of een beweegdocent, of jongerenwerker. Dit wordt afgestemd op de plannen van de instellingen.”

Vanaf de zomer moeten de eerste coaches gestart zijn.
De eerste bijeenkomst voor de instellingen en verenigingen is op 18 februari om 19:30 in het oude stadhuis. Aanmelden kan via info@zutphen.nl.Gerelateerd