Hogere belasting: wat betekent het voor jou en Zutphen?

09-10-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De btw gaat omhoog. Niet het hoogste tarief (21 procent) dat je vaak ziet als stuntaanbiedingen bij mediawinkels (‘21 procent btw, weg ermee’), maar het minder opvallende lage tarief. Deze zal verhoogd worden van zes naar negen procent.

Het huidige zes procent tarief geldt als het gaat om goederen voor voedingsmiddelen, water, agrarische goederen, geneesmiddelen, kust en verzamelobjecten en boeken. Bij diensten kan je het lage tarief verwachten bij fietsreparaties, kappersbezoeken, werkzaamheden aan de woning, cultuur en recreatie, logies, personenvervoer en sport (waaronder zwembad en sauna’s).

Een verhoging van drie procent maakt al deze producten en diensten dus duurder, waarschijnlijk vanaf 2019 al.

Boodschappen
Wat dat precies betekent verschilt per huishouden. Een gezin bestaande uit twee ouders en twee jonge kinderen zal volgens het Nibud dagelijks 59 cent meer aan boodschappen kwijt zijn (nu wordt er per dag 20,85 euro gemiddeld besteed aan boodschappen). Dat klinkt niet veel, maar op jaarbasis is dat 215 euro.
Een gemiddelde berekenen over andere ‘standaardkosten’ is ook mogelijk: de kapper wordt 6 euro per persoon per jaar duurder, en een dagje uit, zoals de Efteling met het gezin, opa en oma kost 7 euro meer.

Belastingvoordeel
De duurdere boodschappen worden gecompenseerd door belastingverlagingen. In plaats van vier komen er twee belastingschijven. Dit levert vooral voordeel op voor de middeninkomens.

In het huidige systeem worden werkenden tot 19.981 euro belast met 36,55 procent; daarna loopt het op tot 40,8 procent (tot 67.000 euro) en 52 procent voor hogere inkomens.

In het nieuwe systeem wordt dat 37 procent tot 68.000 euro en 49 procent daarboven.
Omdat lage inkomens niet erop vooruit gaan, komt de verhoging van het lage btw-tarief vooral slecht uit bij hen. Zij kunnen straks minder brood en andere eerst levensbehoeften kopen voor hetzelfde geld.

Dit zal inwoners in Zutphen hard kunnen raken. Het gemiddelde inkomen in Zutphen ligt 5 procent lager dan het landelijke gemiddelde (CBS, 2016).
Uit eerdere cijfers (CBS, 2014) laten zien dat Zutphen gemiddeld meer huishoudens heeft met lage inkomens heeft dan de rest van Nederland. Ten opzichte van de regio Noord- en Oost-Gelderland is het ruim 3 procent.
In 2014 gaf 22 procent aan moeite te hebben met rondkomen. In Zutphen is ruim een kwart van de bevolking afhankelijk van een uitkering (zoals AOW, werkloosheid of Wajong).

De drie procent verhoging zal vooral deze inkomens raken.