Huurprijzen ieder1 nauwelijks lager door aanpassing puntenstelsel

30-09-2015 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Per 1 oktober 2015 wordt het puntenstelsel aangepast op basis waarvan huurprijzen worden bepaald (Woningwaarderingsstelsel, WWS). Deze wijziging houdt in dat het aantal punten en de huurprijs voor een huurwoning vanaf die datum mede worden bepaald op basis van de WOZ-waarde van een woning. Deze aanpassing kan voor een huurverlaging zorgen. Voor ongeveer 500 van de 14.500 huurders van Woonbedrijf ieder1 zal deze verandering tot een huurverlaging leiden van gemiddeld € 17,00 per maand.

In tegenstelling tot corporaties in de grootstedelijke gebieden waar ook de zogenoemde schaarstepunten komen te vervallen, gaat het bij huurders van Woonbedrijf ieder1 om kleine bedragen. De betreffende 500 huurders zien hun huur met gemiddeld € 17,00 verlaagd worden. Bij de helft van deze huurders gaat het om een bedrag tussen de € 1,00 en € 10,00.

Alle 500 huurders waar sprake is van een huurverlaging ontvangen op korte termijn een brief van Woonbedrijf ieder1 waarin zij informatie ontvangen over de exacte hoogte van de huurverlaging voor de betreffende huurder en de wijze waarop de correctie wordt doorgevoerd.

Ook huurtoeslag aangepast
Niet voor alle huurders zal de huurverlaging ook een daadwerkelijk financieel voordeel betekenen omdat door de huurverlaging ook de huurtoeslag zal worden verlaagd. Overigens kunnen de aanpassingen in de berekeningssystematiek ook tot hogere maximale huren leiden, maar deze verhogingen worden door Woonbedrijf ieder1 bij bestaande huurcontracten níet doorgevoerd.Gerelateerd