Illegale plaatsing luchtbehandelingskast was gevolg van 'op zichzelf staande fouten'

23-11-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – “De fouten zijn niet toe te schrijven aan ontluisterend geknoei van medewerkers.” dat is de conclusie van het collegeondezoek naar de plaatsing van de luchtbehandelingskast boven op het gemeentehuis.

Het college liet een onderzoek instellen nadat er fout op fout werd gestapeld bij de plaatsing van de luchtbehandelingskast bovenop het gemeentehuis. Zo was er bij de plaatsing geen vergunning aangevraagd, had de omgevingsvergunning niet verleend mogen worden en was de kast hoger geplaatst dan toegestaan was.

De buurt was bovendien boos over de nieuwe luchtbehandelingskast, volgens hen was het een doorn in het oog.

Burgemeester Annemieke Vermeulen geeft aan dat het genoeg reden was voor een onderzoek: “Wij verwachten van burgers bepaald gedrag, het is dus geen goede zaak als wij het verkeerd doen.”

Hoe heeft het dan zo fout kunnen gaan? Volgens het onderzoek was het een mengeling van op zichzelf staande fouten. Zo had het team Grondzaken en Vastgoed een te grote ruimte om zaken naar eigen inzicht uit te voeren.

“Daardoor zijn de werkzaamheden, hoewel met vakmanschap en betrokkenheid, toch te veel vanuit een technische invalshoek benaderd. Aspecten zoals het waarborgen van een goede betrokkenheid van omwonenden, zijn daardoor onvoldoende uit de verf gekomen.” luidt de conclusie.

Daarnaast is er al meerdere jaren een gespannen relatie tussen het team van Grondzaken en Vastgoed en het team Vergunningverlening en Handhaving.

Om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen zal het college de aanbevelingen uit het onderzoek overnemen. Zo worden in beide teams maatregelen genomen om de kans op fouten kleiner te maken.