Informatieavond over buurtpreventie Noordveen

22-10-2015 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Vanavond is er voor de bewoners van de wijk Noordveen een informatiebijeenkomst over Buurtpreventie. Het wijkteam Noordveen zal samen met de wijkagenten en wijkregisseur de avond verzorgen.

Op deze manier hoopt de organisatie dat mensen die actief zijn rond Buurtpreventie, en zij die dat willen zijn, met elkaar in contact komen. Ook wordt er informatie gegeven over wat de wijk wel en niet van ze kan verwachten.

Vorig jaar werd ook een bijeenkomst georganiseerd, deze ging over inbraakpreventie. Het doel was toen om bewoners te laten zien wat zij zelf kunnen doen om inbraken te voorkomen. Inmiddels zijn er veel bewoners van Noordveen actief binnen Buurtpreventie. Zowel in WhatsApp-groepen als Buurtpreventieteams. Het aantal inbraken in Noordveen is sindsdien enorm gedaald.

De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Polbeek, van Dorenborchstraat 1.Gerelateerd