Inspectie geeft Zutphense kinderopvang B-status

20-12-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – “De gemeente Zutphen voldoet niet aan de uitvoering van de wettelijke eis op het gebied van toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen,” dat staat in het rapport over de kinderopvang in Zutphen.

“De wettelijke criteria ‘tijdig behandelen van de aanvragen tot registratie’ en ‘handhavend optreden’ zijn als niet op orde beoordeeld.”
Van juni tot en met november heeft de onderwijsinspectie, in haar rol als tweedelijns toezichthouder op het gebied van kinderopvang, onderzoek gedaan bij de gemeente Zutphen.

In haar rapport zijn de uitkomsten opgenomen van het onderzoek naar de taakuitvoering van toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen in de gemeente Zutphen. Dit zijn wettelijke taken die bij gemeenten zijn belegd. Hierin heeft de gemeente een zogenoemde B-status gekregen.
De gemeente benadrukt dat “deze B-status zegt niets over de kwaliteit van de opvang door de kinderopvangorganisaties.”

Handhaving
Volgens de inspectie pakt de gemeente niet alle handhavingsadviezen van de GGD adequaat op. Dit betekent dat niet alle handhaving tijdig volgt op de rapporten van de GGD. De B-status is ook te danken aan de afwezigheid van een verantwoordelijke persoon voor de handhaving van kinderopvang.

Verbeterpunten
De onderwijsinspectie vraagt ons om een verbeterplan te schrijven waarin we ook een termijn opnemen. Na deze termijn zal de onderwijsinspectie een nieuwe controle uitvoeren en oordelen of Zutphen de A-status terugkrijgt.