Inwoners azc Voorsterallee vrijwillig aan de slag in Zutphen

01-10-2017 Nieuws Redactie

Zutphen - Vanaf zondag 1 oktober gaat het project Aan de Slag! van start in Zutphen. Dit project betrekt bewoners van het asielzoekerscentrum bij vrijwilligerswerk in de gemeente. Bewoners van het azc aan de Voorsterallee haken in groepjes aan bij reguliere vrijwilligersactiviteiten en voeren samen met Nederlandse vrijwilligers klussen uit. Zij zijn een versterking van het team.

Door actief bezig te zijn, Nederlanders te ontmoeten en de Nederlandse taal te leren, werken ze aan integratie in Nederland. De gemeente biedt door dit project nieuwkomers de kans te participeren en inwoners om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te laten komen. Perspectief Zutphen coördineert het project inde gemeente Zutphen.

“Nieuwkomers willen graag meedoen in onze maatschappij. Het is voor deze doelgroep echter lastig om ergens tussen te komen en vrijwilligerswerk te doen, onder andere door de taalbarrière die bestaat.” zo legt Perspectief uit. “Binnen Aan de Slag! wordt hier rekening mee gehouden. Ambassadeurs bestaande uit inwoners uit Zutphen, soms zelf met een migrantenachtergrond, vervullen een brugfunctie tussen organisaties en deelnemers.”
Het project Aan de slag! heeft in onder andere Utrecht en Nijmegen al tot succesvolle resultaten geleid.

Een eerste ervaring is in Zutphen afgelopen zomer al opgedaan bij het foodtruck festival Foodwall. Een groep bewoners van het azc hielp mee in de opbouw van het festival. De motivatie van betrokkenen bevestigde dat er veel animo was om aan de slag te gaan.