Inwoners Zutphen gevraagd voor input miljoenenproject voor de stad

15-11-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Het college van B&W heeft begin november besloten nog geen voorkeur uit te spreken voor één van de scenario’s voor de Poort van Zuid. De gemeente kiest ervoor eerst uitgebreider onderzoek te doen op basis van de ideeën en wensen van betrokkenen bij de Poort van Zuid. “De puzzelstukjes passen nog niet in elkaar”, aldus verantwoordelijk wethouder Oege Bosch.

De drie scenario’s die ontwikkeld zijn door Mtb Landschapsarchitecten hebben allen wat anders voor ogen. Het ’s Gravenhof wordt in de scenario’s autovrij. Maar een scenario voorziet bijvoorbeeld in een Vispoortgrachtbrug, waar de andere twee parkeermogelijkheden zien op het Vispoortplein. Bij de laatste twee scenario’s wordt de huidige bebouwing van het Vispoortplein, het oude ROC gebouw, met de grond gelijk gemaakt.

Het afgelopen half jaar is in bijeenkomsten, maar ook in kleinere sessies gesproken met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden over de invulling van het ’s Gravenhof en de herinrichting van het gebied Poort van Zuid. Dit is het gebied vanaf de rotonde richting de Houtwal tot en met ’s Gravenhof.

Er zijn veel suggesties en ideeën verzameld. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat bewoners en ondernemers het plan steunen om van ’s Gravenhof een culturele en cultuurhistorische ontmoetingsplek te maken. Ook is er veel draagvlak voor het herstellen van vestingwerken om de stad nog mooier te maken. Tenslotte is duidelijk aangegeven dat parkeren zo dicht mogelijk bij de binnenstad moet. Oege Bosch, verantwoordelijk wethouder voor het project Poort van Zuid: “Het gaat om keuzes die een grote impact hebben op dat gebied en op de stad als geheel. Dat vraagt om een goede afweging op basis van verder onderzoek, specifiek gericht op een aantal vraagstukken”.

Eerder zijn er al verschillende meningen opgevraagd. Zo kent een brug over de Vispoortgracht felle tegenstand van de bewoners van de Tadamasingel. Andere betrokkenen hebben aangegeven het ROC gebouw op het Vispoortplein te behouden, terwijl er toch echt plek gemaakt moet worden voor parkeren. “Deze meningen zorgen er ook voor dat we extra onderzoek vragen,” zegt Bosch, “we kunnen nu nog niet zeggen wat daar uit gaat komen.”

 
Centrale vragen voor verder onderzoek
Vanaf november/december 2017 starten er een aantal onderzoeken. De centrale vragen hierbij zijn:

• Hoe wordt ’s Gravenhof een echt onderdeel van het stadscentrum?
• Wat is de beste oplossing als het gaat om bereikbaarheid (per auto/fiets) en parkeren?
• Hoe kunnen we Zutphen met haar vestingwerken nog mooier maken en meer beleven?

Alle betrokken partijen en inwoners in de directe omgeving ’s Gravenhof en Poort van Zuid worden schriftelijk geïnformeerd over dit besluit. In het voorjaar van 2018 organiseert de gemeente een nieuwe bijeenkomst voor alle betrokkenen, zodra de resultaten van de onderzoeken bekend zijn.