Inwoners Zutphen moeten mogelijk maand wachten op uitkering na aanvraag

28-10-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Wie in Zutphen een bijstandsuitkering aanvraagt, krijgt binnenkort mogelijk te maken met een ‘zoekmaand’. Dit houdt in dat in de eerste maand na aanvraag geen uitkering wordt verstrekt.

Het is een middel om de aanvrager te stimuleren op zoek te gaan naar ander werk.
De gemeente wil de maatregel invoeren om het budget op orde te krijgen. Zutphen heeft een tekort van 2,4 miljoen euro. Een deel hiervan wordt opgevangen door Den Haag, mits Zutphen met verbeterende maatregelen komt.

Volgens wethouder Annelies de Jonge vraagt Zutphen al jaren een compensatie voor de tekorten. Daarbij moeten altijd verbetermaatregelen aangegeven worden. “Tot nu toe waren dat vooral maatregelen omtrent werkprocessen. Dit jaar moeten we ook andere maatregelen nemen.”

Budget
In de Participatiewet is opgenomen dat jongeren tot 27 jaar bij het aanvragen van een bijstandsuitkering eerst een zoekperiode van vier weken opgelegd krijgen. In deze zoekperiode dienen zij actief op zoek te gaan naar werk (of scholing); hierover worden afspraken vastgelegd. Na afloop van de periode wordt door de gemeente en de jongere zelf besproken of aan de afspraken is voldaan. Wanneer dit niet geval is, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. Uit het onderzoek van het ministerie blijkt dat gemeenten die een variant van deze zoekperiode voor alle personen die bijstand aanvragen hebben ingevoerd minder vaak een tekort hebben op het participatiewet-budget.

Volgens wethouder De Jonge werken Apeldoorn en Deventer al met dit model. De maatregel wordt niet zomaar ingevoerd: de Zutphense gemeenteraad moet er nog over beslissen.