Jonge statushouders worden langer begeleid in Zutphen

24-03-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Alleenstaande minderjarige statushouders krijgen tot hun achttiende verjaardag begeleiding en verzorging van een jeugdzorginstelling. In Zutphen is Pact18 de partij die deze begeleiding verzorgt. Na hun achttiende verjaardag verhuizen deze jongeren naar een zelfstandige woonruimte en zoeken ze met hulp van Vluchtelingenwerk hun weg in de Zutphense samenleving.

Voor een deel van deze jongeren komt de stap naar zelfstandigheid te vroeg. Daarom hebben Pact18, Woonbedrijf Ieder1 en de gemeente Zutphen aanvullende afspraken gemaakt. Deze oplossing is uniek en in Zutphen door partijen zelf ontwikkeld. Vanmiddag hebben de partijen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. Inmiddels worden in andere gemeenten vergelijkbare afspraken gemaakt.

Een tussenstap op weg naar zelfstandigheid

In de samenwerkingsovereenkomst leggen Pact18, Woonbedrijf Ieder1 en gemeente Zutphen vast dat jonge vergunninghouders ook na hun achttiende verjaardag begeleiding kunnen krijgen. Pact18 verlengt de geboden zorg en de jongeren kunnen wonen in een woning van Ieder1. De gemeente Zutphen betaalt de verlengde begeleiding door Pact18. Het grote voordeel hiervan is dat Pact18 de jongeren goed kent en weet wat er nog nodig is. Deze oplossing vormt voor hen een tussenstap op weg naar zelfstandigheid.

Afgeslankte begeleiding

Nadat de jongeren achttien worden, loopt de begeleiding door in beperkte vorm. Er wordt gekeken wat ze nodig hebben en daarop wordt de begeleiding aangepast. Het streven is de zorg zo kort mogelijk te laten duren, uiterlijk totdat ze 23 jaar zijn. Door de samenwerking is er voor hen goede woonruimte, begeleiding op maat en zo krijgen de jongeren een betere start in hun weg naar zelfstandigheid. In eerste instantie wordt uitgegaan van een capaciteit van zes jongeren, gebaseerd op de huidige taakstelling.Gerelateerd