Kan het maaibeleid beter?

13-07-2019 Nieuws Redactie

Veelgestelde vragen maaibeleid

Om meer biodiversiteit te krijgen, maaien wij minder vaak binnen de gemeente. Door het groen anders in te richten en bermen uit te breiden, kunnen er plantensoorten groeien waar bijen en vlinders op af komen. Het kan zijn dat u hier vragen over heeft. Daarom hebben we de belangrijkste onderwerpen voor u op een rij gezet.

Waarom maait de gemeente minder?

Omdat wij de biodiversiteit willen behouden en bevorderen. Door minder vaak te maaien, kunnen er veel verschillende grassen, bloemen en kruiden groeien. Dit zorgt voor een verbetering van de flora en fauna in het stedelijk gebied. Wij hebben het doel om in 2019 1/3 van het gazon in de openbare ruimte in te zetten voor bloem- en kruiden beheer om de biodiversiteit te vergroten.

Hoe vaak per jaar maait de gemeente?

We hebben 3 maairondes per jaar. Dit betekent niet dat alle plekken 3 keer per jaar gemaaid worden. De rondes zijn namelijk op verschillende typen bermen gericht:

Maaironde 1:
De eerste maaironde is rond eind april/eind mei. Hierbij richten wij ons op verkeersveiligheid, zoals verkeershoeken. Wanneer er precies wordt gemaaid hangt af van de groei van de gewassen en het weer eind mei.
Maaironde 2:
De tweede maaironde is rond juni/juli. De beheerder groen wijst dan verschillende plekken aan die gemaaid moeten worden, deze zijn vooral in het stedelijk gebied. Dit zijn vooral stukken berm die verschraald moeten worden in deze ronde. Verschralen van de grond zorgt ervoor dat minder voedingstoffen in de grond komen. Hierdoor krijgen meer bloeirijke planten de kans om te groeien, waardoor de biodiversiteit van insecten en andere dieren toeneemt.
Maaironde 3:
De derde maaironde is in oktober. Ook deze maaironde is op aanwijzing van de beheerder en ongeveer 40% tot 60% van het gewas blijft staan. De maaironde is voor het stedelijk gebied en het buitengebied.
Bepaalde hoeken en bermen worden pas na de winter gemaaid. Dit is vanwege de overwintering van bepaalde planten, dieren en insecten.

Hoe bepaalt de gemeente of er gemaaid moet worden?

Eerst wordt er een rondgang (inventarisatie) gemaakt, voordat we bepalen welke stukken gemaaid moeten worden. Daarna wijst de beheerder groen de plekken aan die gemaaid moeten worden.

Hoe zit het met de verkeersveiligheid?

Bermen bij verkeer- en uitzichthoeken (bijvoorbeeld bij kruispunten) maaien wij 2 tot 3 keer per jaar. Ook hier maken we eerst een rondgang om te bepalen of de plekken gemaaid moeten worden. Dit is afhankelijk van de groei van het gewas.
Waar kan ik een melding maken over het maaien?
Wilt u toch een melding maken over het maaien? Dan kan dit via het formulier Melding openbare ruimte op de website van de gemeente.