Koninklijk lintje voor vier Zutphenaren

26-04-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Zoals gebruikelijk de dag voor Koningsdag, werden vandaag de lintjes weer uitgedeeld. In Zutphen krijgen vier mensen de onderscheiding Lid in de orde van Oranje Nassau.

Om 10:30 kregen zij in de Burgerzaal de lintjes uit handen van burgemeester Carry Abbenhues. Het zijn Gerrie Willemsen-Heuvelink (71),  Gerard van der Brug (70), Heleen Buijs-de Later (64), Jonno van der Werf (62).
Elk krijgen deze lintjes voor hun inzet in de maatschappij.


Gerrie Willemsen-Heuvelink
Zij is vanaf 1965 tot heden (mantel)zorger van diverse familieleden en buurtbewoners. Zij doet en deed alle klussen die nodig waren zoals aankleden, vergezellen bij doktersbezoeken, boodschappen doen. Ook hielp zij een aangenomen nicht bij het vinden van haar biologische familie.

Van 1990 – 2014 was zij, gedurende ruim 20 jaar, ook mantelzorger van een goede kennis, van wie de directe familie het grootste deel van het jaar in het buitenland verbleef. Zij kon mede door haar zelfstandig blijven wonen.

En zij is veelzijdig: medeauteur van de publicatie ‘Aan het eind van de lange brug begint De Hoven’’ over de Zutphense wijk De Hoven. Zij zorgde voor o.a. de beeldresearch en verzamelde interviews. Organiseerde een foto-expositie over de Zutphense wijk De Mars en initieerde en schreef mee aan de publicatie ‘Zutphen De Mars, 125 jaar wonen en werken tussen water en spoor.

Sinds 2006 vrijwilliger bij museum Boer Kip. Zij was een van de mensen die er voor zorgde, dat de nalatenschap van Herman Kip van start kon gaan. Zij verzorgt een kernrol, waar ze veel tijd in steekt. Zij is een van de drijvende krachten van het museum. Zij staat voor de zaak.

Gerard van der Brug
Hij was werkzaam als predikant bij de Nederlands Hervormde kerk (de Walburgiskerk) in Zutphen van 1982 – 1998 en in het naburige Harfsen van 1998 – 2014.

1982 – 1998 medeorganisator van de integratie van de Hervormde kerk en de Gereformeerde kerk in Zutphen, er zijn door hem talloze gemeenschappelijke diensten, projecten, bijeenkomsten geïnitieerd. Hij was geruime tijd voorzitter van de Zutphense Raad van Kerken.

Vanaf 1982 is hij de oprichter en lid van het klokkenluidersgilde Sint Walburgiskerk en gids.
Als Gildemeester heeft hij de aanzet gegeven voor de uitbreiding van het klokkensysteem van 4 naar 6 klokken, wij horen ze wekelijks luiden. Het monumentale Baderorgel is gerestaureerd en bij de openstelling van de Librije, de middeleeuwse bibliotheek van de Walburgiskerk heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Ook heeft hij een grondige studie gedaan naar de heilige Walburga, patrones van de kerk en schrijft hij aan een boek over haar. Eerder van zijn pen verscheen het toneelstuk over Walburga en is het opgevoerd in de kerk.

Gedurende lange periode is hij betrokken bij Radio Kerkplein, als medeoprichter van Radio Kerkplein, actief lid van de redactieraad en als interviewer.

Zijn lidmaatschap van het Shrewsbury comité van 1990-2014 en de activiteiten die hij organiseerde in het kader van deze stedenband zijn niet onopgemerkt gebleven, evenals zijn lidmaatschap van de Adviescommissie Meander gedurende 11 jaren.

Tevens is hij secretaris van de Historische Vereniging Zutphen sinds 2011, tekstschrijver voor de musical Beethoven in 2014.

Heleen Buijs-de Later
Van 1998 – 2005 was zij raadslid van de voormalige gemeente Warnsveld
Zij is medeoprichter en voorzitter (vanaf 2006) van de dorpsraad van Warnsveld. Zij behartigt met medeleden de Warnsveldse belangen in de ruimste zin des woord. Zij vervult een voortrekkersrol en bent het boegbeeld van de Dorpsraad.
In de peuterspeelzaal en de kinderopvang in Warnsveld is zij voorleesvrijwillger.

Zij was vrijwilliger bij de Buurtzorg van GGnet, zij gaf bezigheidstherapie en ondersteunde de begeleiding van mensen in hun laatste levensfase

Vanaf 2014 vervult zij de voorzittersfunctie van het Comité Herdenkingen tweede Wereldoorlog in Warnsveld. Zij schreven tevens het boek ‘Warnsveld 1940-1945 herinneringen aan oorlog en bevrijding dat in menig boekenkast staat.

Zij was jurylid van de verkiezing van de stadsdichter, en is zeer actief als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand vanaf 2000. Zij heeft in totaal meer dan 400 huwelijken voltrokken.

Jonno van der Werf
Hij is vanaf 1993 werkzaam in de Antroposofische bibliotheek, begonnen als vrijwillige activiteit naast zijn betaalde werkzaamheden.

Hier is hij beheerder van de Antroposofische Bibliotheek in Zutphen. Die kent 200 leden. Hij draagt zorg voor o.a. het aan- en verkopen van boeken, hij verzorgt de correspondentie en de financiën en hij organiseert allerlei activiteiten.

In alle jaren is hij het aanspreekpunt geweest, altijd bereid te helpen, zijn kennis te delen en er staan ook in moeilijke fasen van de bibliotheek.

Hij is rechtschapen, treedt niet op de voorgrond, maar is er altijd en heeft oprechte belangstelling voor ieder mens die de bibliotheek binnenkomt.
Volgens ingewijden ‘draagt hij de bibliotheek in hoofd en hart’.Gerelateerd