Locatie nieuwe Zutphense windmolens bekend

13-10-2016 Nieuws Redactie

De aangegeven locatie

ZUTPHEN – De gemeente wil 3 windmolens plaatsen rondom het de rondweg om Eefde. Daarbij zijn er twee geplaatst ten noorden van het Twentekanaal, en een ten zuiden.

De winmolens worden gerealiseerd door Zutphen EnergieTransitie (ZET), LochemEnergie, EnergieRijk Voorst en BrummenEnergie, samen gebundeld in IJsselwind.

Het project was in 2013 al opgestart als gemeentelijk project. ZET nam het later over.

IJsselwind heeft de gemeenten en provincie verzocht tot voorfinanciering over te gaan om werkzaamheden en onderzoeken op te kunnen starten. Deze heeft ingezoomd op concrete locaties voor de molens om verdere onderzoeken uit te kunnen voer.

De energiecoöperaties hebben onderzoek gedaan naar mogelijke windmolenlocaties in de regio. Daarbij is gekeken naar wet- en regelgeving (belemmeringenonderzoek). Dat heeft een beperkt aantal zoekgebieden opgeleverd. Zij hebben aangegeven dat het zoekgebied de Mars/Twentekanaal door de aanwezigheid van bedrijventerrein de Mars, het Twentekanaal met haar bruggen, de drie aanwezige windmolens en andere infrastructurele werken in het gebied als hoogspanningslijnen en de N348 het meest voor de hand ligt om windmolens te realiseren.

De windmolens worden geplaatst grondgebied van de gemeente Zutphen, de provincie en Waterschap Rijn en IJssel.

Draagvlak
De gemeente heeft aangegeven dat er op korte termijn een draagvlakonderzoek moet worden gehouden. Bewoners uit Eefde-West zien eventuele windmolens het liefste niet en anders zo ver mogelijk van zich af verrijzen. Er hebben zich al bewoners georganiseerd in Eefde Tegenwind. De raad heeft om een draagvlakonderzoek gevraagd en op basis van de uitkomsten neemt de gemeenteraad een besluit over door gaan met het plan/het verstrekken van verdere voorfinanciering aan IJsselwind.Gerelateerd