Lokale ondernemers krijgen streepje voor bij gemeente

08-11-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Ondernemers die goed scoren op SROI (Social Return on Investment), en maatschappelijke meerwaarde en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, maken meer kans om producten en diensten te mogen leveren aan de gemeente. Dit geldt zeker voor lokale ondernemers. Dit staat in het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Zutphen. Hiermee wil de gemeente de maatschappelijke waarde van haar inkoopbeleid vergroten. Als de gemeenteraad instemt met de nieuwe koers, dan gelden de nieuwe uitgangspunten vanaf februari 2018.

Jaarlijks gaat met inkoop en aanbestedingen een bedrag van ongeveer 50 miljoen euro gemoeid. Gezien het grote financiële en inhoudelijke belang dat hiermee gemoeid is, zijn uitgangspunten, ambities en kaders ontwikkeld op grond waarvan de aanbestedingen worden uitgevoerd. Het inkoopbeleid biedt opdrachtgevers en leveranciers handvatten voor professionele samenwerking gedurende en na afronding van aanbestedingstrajecten. Dinsdag 7 november heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het inkoop- en aanbestedingsbeleid te vernieuwen en aan te scherpen.

Lokale ondernemers
Lokale ondernemers hebben aangegeven hun zichtbaarheid richting de gemeente Zutphen te willen vergroten, zodat zij meer kans maken om producten en diensten te leveren aan de gemeente. Wethouder Annelies de Jonge: “Daar hebben we gehoor aan gegeven. Enerzijds door een portal op te zetten waar ondernemers zich kunnen aanmelden, anderzijds door met het nieuwe inkoopbeleid lokale ondernemers meer kansen te bieden.” De Jonge vervolgt: “Naast dat we meer oog hebben voor lokale ondernemers is ons nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid ook veel meer gericht op duurzaamheid, SROI en de maatschappelijke meerwaarde van ondernemers.”

Help je als ondernemer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, sponsor je maatschappelijke activiteiten, of ben je bewust bezig met duurzaamheid? Dan vergroot dat straks de kansen voor een gunning.

“Dit past ook volledig bij de koers van dit college om ondernemerschap te stimuleren, veel meer mensen naar werk te helpen, en stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en CleanTech.”, aldus De Jonge.