Maak Zutphen zichtbaar als Regenbooggemeente!

11-01-2019 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Op 11 januari, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Zutphen, zal burgemeester Annemieke Vermeulen een wedstrijd aankondigen voor jongeren in Zutphen: “Maak Zutphen zichtbaar ALS Regenbooggemeente”. De Initiatiefgroep LHBT+ wil graag dat in de omgeving van het station Zutphen gelijk zichtbaar is: Zutphen is een trotse Regenbooggemeente.

Regenbooggemeente

Sinds oktober 2017 is Zutphen Regenbooggemeente. Op de dagen die van belang zijn voor LHBT+ , zoals coming-outday in oktober en paarse vrijdag in december, is het op enkele plaatsen zichtbaar: de regenboogvlag wappert dan op het stadhuis en bij sommige ondernemers en scholen. Toch zou de Iniatiatiefgroep graag zien dat het áltijd zichtbaar is dat Zutphen Regenbooggemeente is. Het station is hiervoor de plek bij uitstek: iedereen die Zutphen binnenkomt, ziet het dan meteen!

Aandacht vragen

Zutphense scholieren zijn vanaf het eerste moment betrokken geweest bij het project regenbooggemeente. Alle scholen binnen het voortgezet onderwijs in Zutphen doen mee. Toch blijft het belangrijk er onder scholieren aandacht voor te vragen en het onderwerp bespreekbaar te houden. Ook vindt de Initiatiefgroep het zeer belangrijk om de jongeren actief te betrekken, deze wedstrijd betrekt hen en maakt “Zutphen Regenbooggemeente” ook hún onderwerp.

Creatief

De Initiatiefgroep daagt jongeren uit met originele opvallende ideeën te komen en deze zo creatief mogelijk uit te werken: tekenen, knippen, plakken, timmeren, 3D-printen alles mag! Alle ontwerpen worden beoordeeld door een jury en tentoongesteld in de hal van het Stadhuis. Een maquette van
het winnende ontwerp krijgt daar een plaats naast de plattegrond van de gemeentes. Dat is natuurlijk al een prijs op zich, de uitdaging voor Initiatiefgroep is om het beste idee ook daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen, zodat iedereen die Zutphen binnenkomt ziet: dit is een Regenbooggemeente.

In de sport

Naast het betrekken van jongeren wil de Initiatiefgroep zich het komende jaar inzetten voor het bevorderen van sociale acceptatie van LHBT-ers in de sport in Zutphen-Warnsveld. Originele ideeën voor de wedstrijd “Maak Zutphen zichtbaar ALS Regenbooggemeente” kunnen tot15 maart gestuurd worden naar Regenboog@zutphen.nl. De winnaar wordt in mei bekend gemaakt.