Meer afvalscheiding: Circulus-Berkel komt met de BEST-tas

06-01-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Met de doelstelling voor ogen om de hoeveelheid restafval terug te dringen zal Circulus-Berkel vanaf 22 februari de BEST-tas introduceren.
De BEST-tas is voor boeken, elektronica, speelgoed en textiel. Met de tas wordt ingezet op hergebruik van de producten, een groter gemak voor de inwoners en een vermindering van de hoeveelheid restafval.

2Switch
De tas zal elke twee weken opgehaald worden om vervolgens afgeleverd te worden bij kringloopbedrijf 2Switch. Deze halen eerst de spullen eruit die hergebruikt kunnen worden. Wat overblijft, gaat richting Circulus-Berkel.

Textiel
De inzameling levert naar verwachting een grote hoeveelheid textiel op in de regio. Uit de pilot die in het voorjaar 2014 is gehouden door Circulus-Berkel blijkt dat vooral de hoeveelheid textiel die wordt aangeboden in zijn geheel (verzamelcontainers en BEST-tas) toeneemt bij regelmatige huis-aan-huis inzameling. Om dit te verwerken wordt een sorteercentrum binnen de regio opgericht. Hier wordt het textiel gesorteerd in wat nog herbruikbaar is en wat niet.

Het herbruikbare gedeelte kan (voor een lage prijs) overgenomen worden door instanties als Het Leger des Heils. De inkomsten hiervan moeten helpen de kosten van het sorteercentrum te dekken. De realisering van een regionaal sorteercentrum wordt in 2016 voorbereid. In het centrum zullen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet.

Grondstoffenplan
De BEST-tas is een van de maatregelen die de gemeente neemt om de hoeveelheid restafval terug te dringen. In het grondstoffenplan 2016-2020 is de doelstelling om het restafval van 155 naar 105 kilo terug te brengen. Het zwarte kratje blijft overigens ook bestaan; maar kan alleen nog voor glas worden gebruikt.
 De maatregel heeft vooralsnog geen invloed op de afvalstoffenheffing.Gerelateerd