Meer tijd nodig voor nieuw plan huishoudelijke hulp; onzekerheid blijft

08-07-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De gemeente gunt zichzelf meer tijd om de huishoudelijke hulp vorm te geven in Zutphen.
Eind 2016 werd ingestemd met het idee om de huishoudelijke hulp onder te brengen in een stichting met een quasi-aanbesteding. Met de stichting hoopt het college de onrust die heerst onder medewerkers weg te nemen.

De aanbestedingen zoals die in het huidige systeem lopen geven veel onzekerheid. De huishoudelijke hulp is niet zeker dat zij, na een volgende aanbestedingsronde, nog een baan hebben.

Hierover schreven twaalf hulpen onlangs nog een brandbrief aan de gemeenteraad. Zij willen snel duidelijkheid over hun toekomst, omdat verschillende contracten aflopen waardoor veel hulpen hun baan verliezen.

Het opzetten van een eigen stichting vraagt echter tijd. De huidige aanbesteding loopt tot 1 september. Deze zal met een jaar verlengd worden tot 1 september 2018.

Deze tijd wordt gebruikt om verschillende businesscases samen te stellen. Wanneer het college deze vaststelt, wordt bepaald of het plan wordt doorgezet of niet.

Wethouder Patricia Withagen erkent dat een jaar verlenging nog niet de zekerheid biedt die de huishoudelijke hulpen willen: “We hebben we voor een jaar verlenging gekozen, omdat dat iets meer zekerheid biedt.”