Messen worden geslepen in discussie over bestuur IJsselslag

08-11-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Er is een hoop tumult gaande bij de Zutphense gemeente over de beheersvorm van Zutphens zwembad De IJsselslag.
Los van elkaar diende twee partijen (de SP en Burgerbelang) een motie in om de beheersvorm van het zwembad aan te pakken.

Het zwembad ligt al langer onder vuur vanwege aanhoudende problemen. Zo is er een langlopend conflict met een van de huurders van het zwembad, zwemvereniging de IJsselmeeuwen, en is er sprake van een exploitatietekort.

Interim-bestuur vs. gemeentebeheer
Waarin de moties van beide partijen verschillen is het soort bestuur. De SP ziet het zwembad het liefst in gemeentebeheer. “Het probleem ligt niet alleen bij dit bestuur, het is ook zo geweest bij voorgaande besturen,” zegt fractievoorzitter van de SP, Mathijs ten Broeke. “Als we alleen een nieuw bestuur neerzetten zitten we over een jaar weer met hetzelfde probleem.”

In de motie wijst de SP erop dat sinds de verzelfstandiging van het Zutphense zwembad in 1992, het zwembad regelmatig bij de gemeente moest aankloppen voor extra geld.
Volgens de SP hebben deze financiële problemen destijds al "de onderlinge verhoudingen tussen medewerkers doen verslechteren en de nodige spanningen veroorzaakt in en rondom de organisatie”.
De SP ziet dat in de huidige situatie met de IJsselmeeuwen weer gebeuren.

Burgerbelang ziet het zwembad echter niet als gemeentelijke taak. Zij pleiten voor de eigen verantwoordelijkheid van de verenigingen. Echter, ook in hun ogen, is het huidige bestuur niet in staat de problemen op te lossen.
Zij willen dat er onmiddellijk een interim-bestuur wordt aangesteld. Martijn Siemes, fractievoorzitter: “Wij hebben gemerkt dat het geduld op is met betrekking tot de situatie rondom de IJsselslag. Niet alleen bij de inwoners van de gemeente, maar ook bij de andere politieke partijen. Deze motie kan een aanzet zijn tot een breed gedragen oplossing.”

Siemes merkt wel op dat de problemen rondom de IJsselslag met het aanstellen van een interim-bestuur niet van de een op de andere dag zullen verdwijnen, maar dat het een proces is.

Burgerbelang: “We willen het interim-bestuur vragen ervoor te zorgen dat er goede afspraken gemaakt worden met de huidige gebruikers. De gebruikers te betrekken bij de toekomstige ontwikkelingen van het zwembad.”

Ten Broeke denkt dat alleen een interim-bestuur het probleem niet oplost. Kans bestaat dat beide moties tegelijk besproken in de gemeente. “Ik kijk ernaar uit om deze discussie te voeren.”