Metamorfose ’s Gravenhof is stap dichterbij

28-02-2019 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - het Zutphense college stemde in met het structuurbeeld Poort van Zuid en het schetsontwerp van ’s Gravenhof. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling en versterking van het historische plein en het Vispoortplein. Doel van deze ontwikkeling is dat ’s
Gravenhof weer een levendige centrale plek wordt in de binnenstad en een aantrekkelijke entree krijgtvanuit het zuiden. Naar verwachting is het mogelijk om de plannen in 2020 te realiseren. De plannen worden in maart of april gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst.

Versterking van vesting met groen- en waterstructuur

Opbrengst van de eerdere bewonersbijeenkomsten is de wens om de vesting aan de zijde van ’s Gravenhof en de Martinetsingel zichtbaar en beleefbaar te houden. Bij de herontwikkeling van Vispoortplein met de achterliggende parkeerplaats wil het college een directe verbinding en zichtlijn aanbrengen naar de Martinetsingel. Daardoor wordt de vesting beter zichtbaar. In dit gebied krijgen groen en water alle ruimte. Dit biedt verkoeling en is belangrijk vanwege de toenemende opwarming van de aarde.

26 tot 32 appartementen op Vispoortplein

De plannen bieden op de locatie van het voormalige ROC gebouw ruimte voor de bouw van 26 tot 32 appartementen in de vrije sector met twee bouwvolumes en inpandig parkeren. Dit mag nieuwbouw zijn en kan dus eventueel ook sloop betekenen van het ROC gebouw. Bij nieuwbouw is hoogwaardige architectuur voorwaardelijk. De gemeente en ontwikkelaar stellen na het raadsbesluit over een toekomstscenario Poort van Zuid een ontwikkelings- en realisatieovereenkomst op voor Vispoortplein 16.

Parkeren aan de rand van de vesting

Om van ’s Gravenhof een levendig plein te maken dat de aantrekkelijkheid van de stad vergroot, is het noodzakelijk dat deze parkeerplaatsen verdwijnen. Hiervoor in de plaats wil het college de bestaande parkeerplaats achter het voormalige ROC gebouw herinrichten en vergroenen. Daarnaast wil het college de parkeerplaatsen aan de Martinetsingel intensiever gaan gebruiken door ook vergunninghouders er te laten parkeren.

Informatiebijeenkomst

In maart of april organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor betrokken inwoners, organisaties en ondernemers. Tijdens de inloop wordt het schetsontwerp gepresenteerd dat tot stand is gekomen op basis van de eerdere bijeenkomsten. Wanneer de bijeenkomst plaatsvindt, wordt later bekendgemaakt. Naar verwachting neemt het college van burgemeester en wethouders in mei van dit jaar een besluit over de plannen. Daarna volgt de uitwerking van de businesscase en de voorbereiding van een kredietaanvraag.Vervolgens gaat het voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Wanneer het lukt om een sluitende businesscase te realiseren met cofinanciering, dan kunnen de plannen in 2020 worden gerealiseerd.