Moet Zutphen wel of niet zelf de huishoudelijke zorg gaan organiseren?

01-12-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Op 4 december spreekt de Zutphense gemeenteraad over de toekomst van de huishoudelijke zorg in Zutphen. De wethouder heeft daartoe drie businesscases uitgewerkt: het oprichten van een stichting, het oprichten van een coöperatie en doorgaan met zorgbedrijven. De meningen daarbij zijn verdeeld. De SP is groot voorstander van een stichting: “Thuiszorgers roepen de politiek nu op te kiezen voor een stichting voor de huishoudelijke zorg in Zutphen.”

VVD, D66 en BurgerBelang zijn kritischer over het plan. In De Stentor zegt D66 leider Ingrid Timmer dat het niet wenselijk is dat bij een stichting het beleid maakt, uitvoert en controleert. Zij ziet ook mogelijkheden in lang lopende contracten.

Thuiszorger Alie Leunk is wel voorstander van een stichting: “Doordat het zo lang duurt en het besluit is uitgesteld, loopt nu bijna mijn contract af en zit ik opnieuw zonder werk.”

In 2015 werd de toen nieuwe zorgwethouder Patricia Withagen (GroenLinks) een ‘gouden zorgkompas’ aangeboden, nadat 84 thuiszorgers waren ontslagen bij zorgbedrijf ZorgKompas. Het gouden zorgkompas wees in één richting: vaste contracten. De acties leidden in 2015 tot het besluit van de gemeenteraad om de huishoudelijke zorg anders te gaan organiseren.

Zo mogelijk in een stichting. In de stichting kan de gemeente continuïteit bieden aan de werknemers. Als de gemeente de thuiszorg in eigen handen neemt, is dat uniek in Nederland.

Maandag staat het onderwerp op de agenda van het Forum. Later zal pas een definitieve keuze gemaakt worden.