Mogelijk nieuw zonneveld bij bedrijventerrein De Revelhorst

21-12-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Roosdom Tijhuis en Sunvest willen een zonneveld realiseren bij bedrijventerrein De Revelhorst, tegenover Berkelmilieu. De grondeigenaar en de investeerder in zonne-energie hebben burgemeester en wethouders om medewerking gevraagd. Het Zutphense college heeft een positieve grondhouding voor deze locatie, omdat het zonneveld uitstekend past binnen de doelstelling om Zutphen energieneutraal te maken. Realisatie ervan betekent een flinke stap. In februari organiseren de initiatiefnemers een bijeenkomst om een toelichting te geven op de plannen.

Het zonneveld krijgt een omvang van circa 7 hectare en de energiecapaciteit kan vergeleken worden met die voor circa 1300 huishoudens gedurende een jaar. Het plan is om het zonneveld te voorzien van een groene omzoming. Daarnaast biedt het gebied mogelijkheden voor bijvoorbeeld ruiterpaden en ecologisch beheer waardoor flora en fauna volop de ruimte krijgt. Roosdom Tijhuis heeft de grond in 2011 aangekocht om er bedrijventerrein te realiseren. Tot nog toe is deze grond verpacht voor agrarisch gebruik. De verwachting is ook niet dat de bestemming van de grond de komende jaren omgezet wordt naar bedrijventerrein.

Innovatief netwerk en lokale stroomafname
Sunvest werkt samen met Movements Group en Energy Exchange Enablers (onderdeel van Aliander) om de uitwisseling van de opgewekte zonne-energie mogelijk te maken met bedrijven in de omgeving. Normaliter wordt de opgewekte energie geleverd aan het energienet. Met deze techniek wordt het naast het energienet ook rechtstreeks geleverd aan bedrijven in de omgeving. Dit betekent een vernieuwing en een aanzet voor een zogenaamd “slim energie netwerk” in het gebied.

Wethouder Duurzaamheid, Coby Pennings: “Het zonnepark is een goed alternatief voor deze bestemming. Het levert een substantiële bijdrage aan de ambitie om duurzame energie lokaal te leveren. Energie op een milieuvriendelijke manier opwekken en het vervolgens direct leveren aan bedrijven, is innovatief. Dat is Cleantech!”

Verbetering ontsluiting Bedrijventerrein Revelhorst
Om de bereikbaarheid en de ontsluiting van bedrijventerrein Revelhorst te verbeteren is het plan een extra ontsluitingsweg te realiseren tussen het bedrijventerrein Revelhorst 4 en de rotonde in de N314 ter hoogte van het Anne Frankplein. Voor het Zonneveld Revelhorst en de ontsluitingsweg wordt één bestemmingsplan opgesteld.

Communicatie
De wijziging van het bestemmingsplan wordt momenteel voorbereid. Over dit bestemmingsplan moet uiteindelijk de raad beslissen. In februari wordt door de initiatiefnemers samen met de gemeente Zutphen een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de omgeving. Bewoners krijgen dan een toelichting op de plannen. Nadere informatie hierover volgt in januari. XGerelateerd