Mogelijk precariobelasting in Zutphen

22-09-2015 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Zutphen wil een precariobelasting invoeren. Hiermee kunnen nutsbedrijven belast worden voor kabels en leidingen die aanwezig zijn op gemeentegrond.

De gemeente heeft deze belasting eerder niet geïnd omdat in het verleden gesloten duurovereenkomsten in de weg zouden staan. Maar door een gerechtelijke uitspraak in 2014, in het voordeel van de gemeente, lijkt er nu wel een mogelijkheid voor te zijn.

Wel bestaat de angst dat kabelmaatschappijen de kosten doorberekenen aan de klant. De gemeente Zutphen meldt anders: “Het transport van gas, elektriciteit en warmte is aan strenge financiële regels van de Energiekamer onderworpen. Netbeheerders mogen enkel die kosten doorberekenen die samenhangen met het transport van energie. De precariobelasting op deze leidingnetwerken maakt onderdeel uit van deze kosten en wordt door netbeheerders over alle aansluitingen in hun verzorgingsgebied verdeeld.”

“Dit betekent dus dat de precariolast ook geldt voor aansluitingen in gemeenten die geen precariobelasting heffen. Het eventueel betrekken van de leidingnetwerken voor gas en elektriciteit in de heffing van precariobelasting treft de inwoners van de gemeente Zutphen dus niet (of nauwelijks) extra. Integendeel. Het omgekeerde is nu het geval. Inwoners van Zutphen betalen al mee aan kabels en leidingen in andere gemeenten.”

Wel ziet Zutphen de mogelijkheid dat bezwaarprocedures zal opleveren. Voornamelijk van de netbeheerders.
Het geld uit de belasting is echter wel hard nodig. De gemeente verwacht 1.845.000 aan opbrengsten. In de begroting van van 2016 is al rekening gehouden met een opbrengst van een miljoen uit deze belasting.