Motie tegen laagvliegen boven Gelderland aangenomen

18-11-2018 Nieuws Redactie

Provinciale Staten heeft in grote meerderheid een motie van GroenLinks aangenomen waarmee het krachtig uitspreekt dat laagvliegen boven Gelderland onacceptabel is. Lelystad Airport kan niet open voordat de laagvliegroutes van tafel zijn. 

Statenlid Anne Wieggers: "Laagvliegen is voor ons onacceptabel en staat haaks op alle maatregelen die we aan de grond nemen om onze inwoners en onze natuur te beschermen".

Met deze uitspraak geeft Gelderland een stevig signaal af aan de Tweede Kamer en de regering. Er wordt er voor gekozen de inwoners te beschermen tegen jarenlang laagvliegen vanaf Lelystad Airport en tegen de schade aan welzijn en gezondheid die hiermee gepaard gaat. Hiermee wordt de aantasting van natuur voorkomen en wordt de bloeiende Gelderse recreatiesector beschermt.