Na Londen en Parijs pakken ingenieurs nu Zutphen aan

01-09-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Na Londen, Parijs, Oberhausen en Antwerpen in Zutphen de eerste Nederlandse gemeente die onderwerp van studie is voor 20 talentvolle adviseurs en ingenieurs van Witteveen+Bos.
Het bureau bezoekt ieder jaar een plaats waar zij kennis en kunde gratis ten dienste stelt van een maatschappelijk vraagstuk. Het bureau richt zich in Zutphen in het bijzonder op het Emerpark en De Kas en is het gehele weekend van 2 en 3 september aanwezig.

Zondag worden de ideeën gepresenteerd door de 29 binnen- en buitenlandse medewerkers van Witteveen+Bos.

Ontwikkeling
Gedurende het weekend bedenken de medewerkers in groepen van 5 personen nieuwe plannen en ontwikkelingsrichtingen voor het gebied. Het gaat om het gebied van Helbergen via de Kinderboerderij, Emerpark naar de Vitenslocatie en De Kas.

Het doel is om per groep een plan van aanpak voor het gebied te ontwikkelen dat richting kan geven aan een toekomstige inrichting. Hierbij wordt aandacht besteed aan zaken als ruimtelijke kwaliteit, verkeer, water, duurzaamheid, klimaatbestendigheid en haalbaarheid. Hierbij wordt nauw samengewerkt met betrokken partijen.

Wethouder Rene Sueters: "Het gebied rondom De Kas biedt vlop ontwikkelingskansen. Dit blijkt alleen al uit de interesse die is getoond. De expertise van het bureau kan een mooie aanvulling zijn op de ontwikkeling en de toekomst van het gebied." 
De gemeente ziet de ontsluiting, inrichting en parkeren rondom de sportvelden als opgaven in het gebied.