Na weken gerommel: Driekant Buiten stopt als hoofdhuurder De Kas

02-11-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN –  Driekant Buiten BV stopt met de activiteiten op het terrein van De Kas (de voormalige Kaardebol). Dat heeft de horecaondernemer aan het college laten weten. De ondernemer moest voor 1 november duidelijkheid geven of hij het gebouw, de opstallen en de buitenruimte gedurende vijf jaar wilde exploiteren. Doordat de huurder zich terugtrekt, moet het college een andere vorm vinden om het gebouw en terrein te exploiteren. Maandag 7 november bespreekt wethouder Rene Sueters de nu ontstane situatie en het verdere proces met de gemeenteraad.

Tot de eerste van deze maand had de ondernemer de mogelijkheid om gebruik te maken van de ontbindende voorwaarden die in de overeenkomst met de gemeente waren opgenomen. Nu de huurder hiervan gebruik heeft gemaakt en per 1 november de huurovereenkomst heeft ontbonden, moet het college opnieuw bekijken hoe invulling gegeven kan worden aan de exploitatie.

In de tussenliggende periode kunnen de onderhuurders gewoon de activiteiten voortzetten. Op korte termijn gaat het college met de onderhuurders in gesprek over de ontstane situatie. Tijdens de forumvergadering van 7 november, waarin de motie Een duurzame toekomst voor de Kaardebol op de agenda staat, geeft wethouder Sueters een toelichting op de ontstane situatie en het verdere proces. Rond februari/maart wil de wethouder met een voorstel komen dat een oplossing biedt voor De Kas.

Wethouders Sueters: “Ik betreur dat inspanningen van de huurder, onderhuurders en ons niet heeft geleid tot een duurzame invulling van De Kas. Daarentegen biedt de ontstane situatie wel ruimte om met elkaar opnieuw na te denken over.


Gerommel
Driekant Buiten trad dit jaar in als hoofdhuurder van het pand aan de Harenbergweg, nadat Atelier3D wegens financiële problemen moest stoppen.

De onderhuurders konden zich echter niet vinden in de visie van de hoofdhuurder. Daarbij ontbrak het na een half jaar nog steeds aan een gezamenlijke visie. Ook vonden onderhuurders dat zij veel te hoge servicekosten moesten bestalen aan de hoofdhuurder. In sommige gevallen betekende het voor de onderhuurders een verdriedubbeling van de kosten.Gerelateerd