Nieuw orgaan gaat gemeente Zutphen adviseren

25-01-2018 Nieuws Redactie


Het bestuur van de Stichting Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken (SPGCZ) heeft in oktober 2017 het Platform Maatschappelijke Ondersteuning (PMO), dat in 2012 is opgericht, opgeheven. Het PMO was een samenwerkingsverband tussen gemeente en (belangen) organisaties voor gevraagde en ongevraagde adviezen op het gebied van beleid en uitvoering binnen het sociaal domein.

De organisatorische taken vielen onder het bestuur van SPGCZ. De overige leden van het platform hebben besloten een doorstart te maken onder de naam PlatformSociaalDomein Zutphen. De samenwerking, advisering vanuit het cliëntenperspectief, is in de afgelopen jaren zowel door de leden als door de gemeente als zeer waardevol ervaren en het wordt belangrijk gevonden om de continuïteit hierin vast te houden. Deze wens wordt vastgelegd in een nieuwe intentieverklaring.

In de intentieverklaring staat o.a. dat de gemeente en platform in 2018 samen de doorontwikkeling van burgerparticipatie, cliëntparticipatie en cliëntvertegenwoordiging binnen het sociaal domein vorm gaan geven en te willen komen tot een brede adviesraad sociaal domein. De intentieverklaring duurt in principe tot 1 januari 2019.

De vergaderingen van het platform vinden 6 keer per jaar op vrijdagmorgen, in ’t Nutsgebouw, Breegraven 1 in Warnsveld, plaats. De vergadering bestaat uit een openbaar en een besloten werk gedeelte. In het openbare gedeelte, 9.30 – 10.45, van de vergadering van vrijdag 26 januari ondertekent wethouder Patricia Withagen de intentieverklaring namens het college.