Nieuwe burgemeester moet werken aan werkgelegenheid en veiligheid

29-04-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - De nieuwe burgemeester moet vooral het belang van Zutphen dienen en zich richten op de werkgelegenheid en veiligheid. Dit blijkt uit een peiling van de gemeenteraad onder inwoners, ondernemers en mensen die in de gemeente Zutphen werken. In nog geen 4 weken tijd is 2123 keer gereageerd op de enquête met de vraag wat voor een burgemeester Zutphen nodig heeft. De gemeenteraad vindt het belangrijk om dit te weten van de Zutphense samenleving en stelde daarom een enquête op. Naar verwachting start de nieuwe burgemeester 1 januari 2017.
 
Wat zijn de verwachtingen, wensen en eisen ten aanzien van de toekomstige burgemeester? Het antwoord op deze vraag staat in de profielschets die de gemeenteraad vaststelt. Een apart onderdeel bij deze profielschets is de uitkomst van de enquête. De Zutphense samenleving kon vanaf 25 maart aangeven wat zij verwacht van de nieuwe eerste burger van de gemeente. De gemeenteraad vindt het belangrijk om dit in beeld te hebben, zodat de kandidaten voor het burgemeesterschap ook weten wat de Zutphense samenleving van hem of haar verwacht.
 
Burgemeester dient belang van Zutphen
Uit de resultaten blijkt dat de respondenten het belangrijk vinden dat de nieuwe burgemeester vooral het belang van Zutphen dient (58%) en in mindere mate het belang van de regio (13%). Daarnaast moet de toekomstige eerste burger van Zutphen zich richten op de burgers (53%) en in mindere mate het bestuur (11%). Hij of zij moet meer een mensenmens zijn (44%) dan een zakelijk type (22%) en meer gericht op vragen van de toekomst (43%) dan op vragen van vandaag (12%). Ook verwachten de respondenten dat de nieuwe burgemeester in geval van crisis eerst krachtig optreedt (43%) en daarna het gesprek aangaat (26%).

Ouderen (75 jaar en ouder) geven bovengemiddeld aan dat zij een burgemeester willen die zich richt op goede relaties (41%). 25% van de jongeren (18-29 jaar) en 24% van de groep 30-39 jaar geeft aan dit belangrijk te vinden. Jongeren kiezen voor resultaat (41% van de groep 18-29 en 42% van de groep 30-39 jaar), ouderen (van 75 jaar en ouder 20%). Ondernemers hebben bovengemiddeld (51%) de wens voor vernieuwing ten opzichte van inwoners (40%).

Onderzoek is representatief
De respons op de enquête was hoog. 2123 keer is de enquête ingevuld, waarvan 1989 digitaal en 134 op papier. Alleen de volledig ingevulde vragenlijsten zijn gebruikt voor de resultaten. 591 (28%) ingevulde enquêtes zijn daarom niet meegenomen. Bij deze enquêtes ontbreken één of meerdere antwoorden. Het heeft geen invloed op de uitkomsten van het onderzoek, dat deze niet volledig ingevulde enquêtes niet zijn meegenomen. Uit de respons blijkt dat het gelukt is doelgroepen als jongeren, ouderen en ondernemers te bereiken. Hier is extra op ingezet.

26 mei definitieve profielschets
De profielschets is de eerste stap die uiteindelijk leidt tot een benoeming van de nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie, bestaande uit onder meer de fractievoorzitters, is hiervoor verantwoordelijk. Donderdag 26 mei bespreekt de gemeenteraad de profielschets met de Commissaris van de Koning tijdens een extra openbare raadsvergadering. Daarna zal de Commissaris van de Koning de vacature openstellen. Hierna vinden de selectiegesprekken plaats en dit leidt uiteindelijk tot een voordracht aan de minister voor uiteindelijk de benoeming.