Nieuwe poging voor behoud laatste Mars-woningen

16-03-2017 Nieuws Redactie

Elshorststraat

ZUTPHEN – De Stadspartij heeft de hoop op bescherming van de Mars nog niet opgegeven. Zij hebben een nieuwe motie ingediend die zich richt op het behoud voor de komende jaren. Een eerdere motie die zij indienden werd teruggetrokken.

Volgens de partij is tijdens het opstellen van de sloopplannen voor woonwijk de Mars onvoldoende nagedacht over het behoud van diverse historische elementen.

Zij vinden dat “de oude woonwijk een belangrijk stuk historie herbergt met verhalen en beeldmateriaal”. Er staan nog slechts enkele oude ‘Mars-woningen’ overeind.

Elshorststraat
De motie richt zich vooral op de Elshorststraat. Via de motie willen zij de sloop van deze straat uitstellen tot er een gedegen onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden.

 “Om een beter inzicht te krijgen in de cultuurhistorische waarden van de woningen is een onderzoek met aandacht voor de ruimtelijke context, zowel lokaal als elders in het land, zeer aanbevelingswaardig. De sloop van de woningen zou in ieder geval voor de duur van het onderzoek uitgesteld moeten worden.”

Als het plan van de Stadspartij doorgaat moet met de projectontwikkelaar en Woonbedrijf Ieder1 een scenario uitgewerkt worden om de wijk tenminste nog 10 jaar te behouden.

Daarna wordt gekeken wat de behoefte is aan nieuwbouw in Zutphen en kunnen eventueel nieuwe plannen gemaakt worden.