Nog mooiere resultaten 2GetThere in 2e jaar

12-10-2018 Nieuws Redactie

2GetThere is nu ruim 2 jaar actief in Zutphen. Het eerste jaar boekte
 2GetThere al prachtige resultaten en behaalde zij ruimschoots de gestelde
 doelen. De resultaten over het 2e jaar zijn echter nog beter.

Afgesproken is dat ieder jaar 75 jongeren worden bereikt. In de periode
juli 2017- juli 2018 zijn zelfs 127 jongeren bereikt. Dat is bijna 70% meer dan afgesproken.
Een deel van de trajecten loopt nog. Van de trajecten die zijn afgesloten, zijn
23 jongeren toe geleid naar een passende opleiding. 10 jongeren zijn
preventief begeleid om schooluitval te voorkomen en 15 jongeren zijn toe
geleid naar werk. Dat betekent een percentage succesvolle uitstroom van
85%!

Met deze resultaten laat 2GetThere zien een laagdrempelige aanvulling te
zijn op bestaande hulp voor jongeren in Zutphen. Jongeren van zeer diverse
achtergronden weten de weg naar 2GetThere goed te vinden. Ook steeds
meer samenwerkingspartners zien de voordelen van samenwerking met
2GetThere. Met name de samenwerking met scholen is uitgebreid en heeft
een meer structurele vorm gekregen. De educatieve inzet van 2GetThere in
de ESK-klas wordt ook zeer gewaardeerd, zowel door de leerlingen als door
onderwijsprofessionals.

2GetThere laat met de cijfers zien een volwaardig partner te zijn van de
gemeente in stimulerend en preventief jeugdbeleid, met speciale aandacht
voor toeleiding naar en behouden van jongeren in onderwijs en werk. Met de
door de coalitie genoemde gewenste langdurige financiering voor 2GetThere
kan 2GetThere Zutphen plannen maken voor de langere termijn en haar
succesaanpak verder uitbreiden, versterken en borgen.