Noodkap voor 5 esdoorns op Boompjeswal

12-11-2020 Nieuws Redactie

Hierboven ziet u 4 van de 5 bomen, en beelden die tijdens de inspectie van bovenaf zijn genomen.

ZUTPHEN - Op vrijdag 13 november worden de kronen van 5 esdoorns in het park aan de Boompjeswal gekapt. De situatie onder en rondom de bomen is niet meer veilig. Bij een boominspectie met een hoogwerker zijn ernstige aantastingen in de bovenste delen geconstateerd. Takken kunnen daardoor afbreken. Vooral onder slechte weersomstandigheden. De stammen blijven (voorlopig) staan, omdat hier veel holtes in zitten waar vogels en kleine zoogdieren er hun verblijfplaats in hebben.

Slechte conditie

De 5 esdoorns langs het wandelpad worden al jaren extra gecontroleerd, omdat zij al lange tijd in een slechte conditie verkeren. Deze week werd bij een controle ontdekt dat de kronen zo slecht zijn dat ze af kunnen breken. Vooral onder slechte weersomstandigheden. Dit zorgt voor een gevaarlijke situatie voor omwonenden en gebruikers van het park. Het college van burgemeester en wethouders wil geen enkel risico nemen. Daarom heeft zij afgelopen woensdag een noodkapvergunning verleend.

Wethouder Annelies de Jonge: “Veiligheid staat voorop. We willen voorkomen dat er ongevallen plaatsvinden door vallende takken of kroondelen. Daarom hebben we besloten om de bomen zo snel mogelijk veilig te stellen. De Bomenstichting hebben we hierover geïnformeerd. Zij begrijpt de acties die wij moeten ondernemen.”  

Het kappen van de esdoorns

Donderdag 12 november vinden de voorbereidingen voor de kap plaats. Vrijdag 13 november worden de kroondelen, de zware takken die gevaar opleveren, afgezaagd. De stammen blijven staan. Die leveren geen gevaar op. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

De kale stammen blijven (voorlopig) staan

De Boompjeswal is een zeer gewaardeerd park, voor zowel mens als dier. We weten dat er in de bomen veel vogels en kleine zoogdieren leven. Daarom kiezen we er voor om de stammen te laten staan. De stammen zitten vol holen, die gebruikt of bewoond worden door vogels en kleine zoogdieren. De stammen vormen geen gevaar. Als de kronen eraf zijn gezaagd, vangen de stammen weinig wind en is dus de kans op omvallen klein. Natuurlijk blijven we de stammen controleren. Als er een vermoeden is dat de stammen in de loop van de tijd toch een gevaar gaan opleveren, worden zij alsnog omgezaagd.

Herplant met klimaatbestendige soorten

In de winter worden bomen herplant op de Boompjeswal, zolang de grond vorstvrij is. We kiezen voor verschillende klimaatbestendige soorten. Biodiversiteit is een belangrijk uitgangspunt. We zoeken naar soorten die voor vlinders en bijen aantrekkelijk zijn.