Ondanks toekomstwaarschuwingen gaat opknapbeurt IJsselbrug door

09-05-2017 Nieuws Redactie

Het onderstel van de Oude IJsselbrug waardoor schepen het moeilijk hebben | ©Rapport NMCA

ZUTPHEN – De gebruikelijke planning voor de IJsselbrug gaat door. Dat zei wethouder Oege Bosch maandagavond tegen de raad.

De Stadspartij stelde vragen over de Oude IJsselbrug nadat uit het rapport van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse bleek dat de Zutphense IJsselbrug een van de grootste knelpunten is voor de toekomst.

In het rapport wordt Zutphen expliciet genoemd: “Voor wat betreft de Oude IJsselbrug en de Zutphense spoorbrug geldt dat de breedte/diepte in het beweegbare deel bij lage waterstanden te smal is. Vooral containerschepen hebben hiermee te maken, omdat deze ook bij lagere waterstanden gebruik moeten maken van de beweegbare brug. Oorzaak van het te krappe beweegbare deel is dat de brugpijlers zich verdikken naar de bodem toe en de doorvaartbreedte bij laag water nog maar 8,50 meter is voor dieper liggende schepen.”

Zutphen gaat van de zomer 7,5 miljoen investeren in de brug. Er wordt op dat moment echter niks gedaan aan het probleem zoals beschreven in het rapport. Zulke aanpassingen (een nieuwe brug) zouden 50 miljoen euro kosten. Wethouder Oege Bosch: “Bij het ministerie is het lang wachten voor zo'n investering komt. Dat kan wel 15 of 20 jaar duren. Het onderhoud aan de Oude IJsselbrug is nu nodig.”

Inmiddels begint de provincie zich ook in de discussie te mengen. De VVD-fractie van de provinciale staten wil dat de provincie meedenkt over een beter alternatief.

Hiervoor is niet veel tijd; volgens de planning begint het onderhoud aan de brug op 26 juni.