Ondernemers en gemeente willen investeren in De Mars

04-05-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Ondernemers op De Mars willen investeren in de publieke en private ruimte en verduurzamen. Ook willen zij een ondernemersgerichte overheid en inzetten op marketing. Dat bleek afgelopen maandag, op de dag van de arbeid, tijdens een bijeenkomst met de ondernemers. De ondernemers op De Mars kregen een terugkoppeling van de consultatieronde die adviesbureau Stec Groep in opdracht van de gemeente Zutphen heeft gehouden.

De bereidheid onder ondernemers om aan deze acties te werken is groot. De uitkomsten worden opgenomen in een businessplan. Dit plan moet het Zutphense bedrijventerrein helpen om ook in de toekomst aantrekkelijk te zijn en blijven.

Investeren
Uit de terugkoppeling op de Dag van de Arbeid blijkt dat gemeente en ondernemers samen willen werken aan een goede basiskwaliteit voor het terrein. Dit houdt in dat ondernemers en gemeente investeren in de private en publieke ruimte door te ervoor te zorgen dat kavels, panden en openbare ruimte er netjes bij liggen.

Het betekent ook investeren in het elektranet en de digitale infrastructuur zoals glasvezel en 5G. Dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein.

Daarmee kan De Mars zich nog beter op de kaart zetten en daarom moet sterker ingezet worden op marketing en promotie.

Wethouder Rene Sueters van Economie: “Het ondernemersklimaat staat hoog op de gemeentelijke agenda. Daarom investeren we onder andere in de ontwikkeling van een gezamenlijk businessplan voor De Mars. Ik merk bij ondernemers dat er grote bereidheid is om samen De Mars op een hoger plan te tillen. Dat is winst, want De Mars is ongelofelijk van belang voor Zutphen en de regio.”