Onderzoek naar gang van zaken rondom zwembad de IJsselslag

20-11-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Er komt een onderzoek naar de aanleiding van de huidige gang van zaken bij zwembad de IJsselslag in Zutphen.
Het zwembad verkeert in conflict. Zo hebben zij een geschil met hoofdhuurder zwemvereniging De IJsselmeeuwen en kennen zij een exploitatietekort van enkele tienduizenden euro's.

De problemen van de IJsselslag hebben ertoe geleid dat de “verhoudingen in het zwembad niet meer fijn waren”, aldus wethouder Coby Pennings. Als besluit hierop werd het bestuur aan de kant gezet om plaats te maken voor een interim-bestuur.

Volgens Pennings gaat het om een professioneel bestuur dat ervaring heeft met zwembaden. Het interim-bestuur krijgt onder andere de opdracht mee om de toekomstige bedrijfsvoering te onderzoeken. Wethouder Pennings zei dat ze daarvoor een jaar wilde uittrekken.

Dat was voor de meeste partijen in de gemeenteraad niet snel genoeg. Zowel D66, fractie Pepers en Verwoort, CDA en GroenLinks dienden gezamenlijk een motie in om binnen vier weken een rapport met de pijnpunten rondom het zwembad te krijgen.

Zij willen dat in het rapport benoemd wordt welke uitgangspunten en keuzes er zijn gemaakt voor het nieuwe zwembad en waarom de zaken zich in de praktijk anders hebben ontwikkeld.
Daarbij willen zij ook dat inzichtelijk wordt welke keuzes het college en de raad hadden kunnen maken om escalatie te voorkomen.

Het rapport moet voor 1 februari 2018 gepresenteerd worden aan de raad.