Onderzoek problemen zwembad de IJsselslag afgerond

28-02-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS – De gemeentelijke invloed op bestuursniveau van zwembad de IJsselslag moet heroverwogen worden, zwemvereniging de IJsselmeeuwen moet een partner worden in het beheer en de ombouw naar recreatiebad is niet wenselijk.
Dit is een greep uit de aanbevelingen in het officiële rapport over de IJsselslag.

Het rapport, opgesteld door adviesbureau Treem, onderzocht hoe het bestuurlijk zo kon lopen als het is gegaan.
Het bestuur van de IJsselslag had lang een conflict met de hoofdhuurder, zwemvereniging de IJsselmeeuwen. Het liep zo hoog op dat het bestuur in november 2017 weggestuurd werd, waarna een interim-bestuur plaatsnam.

Volgens Treem heeft het bestuur last gehad van de relatie die de gemeente houdt met het zwembad. De gemeente Zutphen is beheerder van het pand en kiest het bestuur van het zwembad.

“Hoewel dat op zichzelf begrijpelijk uitgangspunten zijn (het geeft invloed en controle), kan het er ook toe leiden dat het gemeentebestuur zich politiek aangesproken voelt door het functioneren van het bestuur. Zeker in tijden van druk, is de verleiding dan groot om (al dan niet informeel) rechtstreeks in te grijpen in het besluitvormingsproces van het zwembadbestuur, waardoor mandaat van het bestuur feitelijk wordt ingeperkt,” zo concludeert Treem.

Het onderzoeksbureau wil dan ook dat de gemeente zijn rol heroverweegt.

Nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur heeft de relatie met de IJsselmeeuwen wel beter gemaakt; een deurwaardersclaim richting de IJsselmeeuwen werd ingetrokken en de wensen van de zwemvereniging werden gehoord.

Onderzoeksbureau Treem ziet echter vooral een grotere rol voor de IJsselmeeuwen weggelegd in de exploitatie van het zwembad. “Zie de wens van de IJsselmeeuwen om actiever te zijn in het beheer en de exploitatie van het zwembad als een kans in plaats van een bedreiging. Daag DIJM uit om met concrete plannen te komen, inclusief financiële en risicoparagraaf,” zo staat in het rapport te lezen. Hiermee zou de zwemvereniging niet alleen een huurder zijn, maar meer een partner.

Het bureau Procap is momenteel bezig met het onderzoek naar beheervormen van sportvoorzieningen in Zutphen. Hierin wordt het beheer van de IJsselslag meegenomen. De uitkomsten van het onderzoek van Treem worden aan Procap ter beschikking gesteld. Voor de zomer wordt een afrondend besluit aan de raad voorgelegd over het beheer van de Zutphense sportvoorzieningen.