Onoverkomelijk: Het Dagelijks Bestaan moet weg

20-04-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Het Dagelijks Bestaan moet de huizen op de Voormars verlaten. Zij zijn nog op zoek naar een alternatieve locatie en hebben daarover intensief overleg met de gemeente.

Afgelopen vrijdag heeft wethouder Patricia Withagen namens het college met Het Dagelijks Bestaan besproken dat zij de huizen op de Voormars echt op 1 augustus moeten verlaten. De staat van de huizen en de leidingen is zodanig dat het niet verantwoord is om daar nog langer veilig genoeg te wonen. Die verantwoordelijkheid wil de gemeente niet op zich nemen. Het Dagelijks Bestaan heeft daar begrip voor.

Ieder1 is nu nog eigenaar van de grond en verhuurder van de woningen. Ieder1 heeft zich op het standpunt gesteld niet langer meer de
verantwoordelijkheid voor dit perceel te willen dragen. Zij houden vast aan sloop en sanering van de grond.

Zoektocht naar locatie
Met Het Dagelijks Bestaan zijn afspraken gemaakt over hoe de gemeente hun zoektocht naar alternatieve locaties zou kunnen ondersteunen. Hoogste prioriteit is het vinden van een locatie voor de korte termijn waar Het Dagelijks Bestaan 1 tot 2 jaar kan blijven. Daarover vindt deze week al het eerste gesprek plaats om mogelijkheden te verkennen. Begin mei is er een werksessie met externe begeleiding waar Het Dagelijks Bestaan met de gemeente kansrijke opties voor de lange termijn verder gaat verkennen. Hiervoor staat een externe begeleider klaar: "De externe begeleiding die hierbij aanwezig is, heeft de taak het proces tijdens de bijeenkomst te begeleiden. Aan de ene kant is er het vrij complexe zorgconcept van Het Dagelijks Bestaan dat specifieke wensen met zich meebrengt, aan de andere kant bestaat er vanuit de gemeente regelgeving en moet er rekening worden gehouden met bestemmingsplannen."

Het gaat dan om een locatie waar Het Dagelijks Bestaan zich voor 10 jaar kan vestigen.

De gemeente benadrukt dat het vinden van een geschikte locatie de verantwoordelijkheid blijft van het Dagelijks Bestaan. De gemeente is er alleen in een faciliterende rol.