Oplevering noodopvanglocatie Warnsveld medio juni

27-05-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Het gebouw De Mate wordt half juni opgeleverd. Later, op 6 juli, zullen de eerste vluchtelingen de noodopvang betreden.

Er is gekeken naar het plaatsen van woonunits bij het gebouw de Mate. Op verzoek van omwonenden is door het COA gekeken naar de locatie hiervan en of het mogelijk is om in plaats van twee losstaande units één grote unit te plaatsen. Na verschillende onderzoeken en metingen is geconstateerd dat één grote unit op het terrein niet mogelijk is. Hiervoor zouden zeven tot negen bomen gekapt moeten worden. Bij het plaatsen van twee units is dit niet nodig.

De aanvraag voor de bouwvergunning van de twee woonunits is na de uitgewerkte plannen in week 20 ingediend bij de gemeente. Ook zullen er nieuwe nutsvoorzieningen aangelegd moeten worden op het terrein. De procedure voor vergunning en plaatsing loopt nu. De verwachting is dat begin vierde kwartaal 2016 de volgende 200 bewoners in deze units instromen.