Oplopende spanning bij inwoners om elektriciteitskabels

15-02-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS – De inwoners van de Voorsterallee willen van de hoogspanningskabels af. Dat schrijven zij in een brief aan de burgemeester en wethouders.

Over de Voorsterallee lopen verschillende hoogspanningskabels. De inwoners zouden graag zien dat deze ondergronds worden geplaatst (‘verkabeling’).
Tegenwoordig mag er sowieso geen nieuwbouw van woningen en scholen plaatsvinden in de buurt van hoogspanningskabels. Dit vanwege de bevindingen van Europees onderzoek en de mogelijkheid van een verhoogd risico aan kinderleukemie. Voor hoogspanningslijnen moet een zone gehanteerd worden van 80 meter aan weerszijde van de kabels. Over hoogspanningskabels in bestaande woonwijken is maatschappelijke onrust ontstaan en bezorgdheid bij gemeenten.

Geen prioriteit
De gemeente Zutphen is voorstander van verkabeling maar heeft gezegd in de bijna afgelopen coalitieperiode daar geen prioriteit aan te geven gelet op de armlastige situatie van de gemeente, zo zegt de actiegroep van de Voorsterallee. Zij doen nu wel met klem een oproep naar het college: “Inmiddels 4 jaar later, is de financiële positie van de gemeente aanzienlijk verbeterd en is de nieuwe wet op het gebied van energie en elektriciteit in werking getreden.”

AZC
De problemen rond de hoogspanningskabels aan de Voorsterallee speelde ook bij de bouw van het AZC. Enkele gebouwen, die te dicht bij de kabels staan, mogen alleen bewoond worden door volwassenen. Voor kinderen zouden deze plekken te gevaarlijk zijn.
Desondanks lopen de kabels ook in de buurt van de huizen van buurtbewoners.

Haalbaarheidsonderzoek
De inwoners van de Voorsterallee willen dat de gemeente op zijn minst een haalbaarheidsonderzoek doet naar de mogelijkheid om de kabels onder de grond te leggen. Het onderzoek zou uitgevoerd worden door netbeheerder TenneT.
Als de kabels onder de grond aangelegd kunnen worden, kan de gemeente aanspraak maken op een potje van de overheid. Hierdoor wordt ongeveer 80 procent van de kosten vergoed.