Ouderbijdrage jeugdhulp voor 2015 kwijtgescholden

16-12-2015 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De ouderbijdrage voor jeugdhulp van 2015 wordt kwijtgescholden. Dat heeft het college besloten.
Op 24 maart 2015 had de gemeente besloten om de ouderbijdrage op te schorten voor alle bestaande en nieuwe cliënten die een vorm van verblijf hebben die onder de Jeugdwet vallen.

Dit werd gedaan in afwachting wat het Rijk zou doen.
Staatssecretaris van Rijn kondigde op 13 november aan dat de ouderbijdrage in de jeugdhulp wordt afgeschaft per 1 januari 2016.
Van Rijn: “Door gezinnen die jeugdhulp nodig hebben wordt de ouderbijdrage als drempel ervaren. En het is belangrijk dat geen drempels zijn voor kinderen als ze jeugdhulp nodig hebben.”

Als reactie daarop zal de gemeente Zutphen de opgeschorte ouderbijdrage van 2015 kwijtschelden. Ook bedragen die al betaald zijn in de eerste maanden zullen teruggegeven worden.
In totaal gaat het om ongeveer 135 gezinnen in Zutphen die in 2015 een beschikking hebben ontvangen voor een vorm van hulp waarvoor een ouderbijdrage geldt.
Er was geschat dat de inkomsten vanuit de ouderbijdrage voor deze cliënten ongeveer 121.000 euro zou zijn. Deze inkomsten loopt de gemeente nu mis.Gerelateerd