Overeenkomst met bouwer Leesten-Oost ontbonden

30-06-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Wethouder René Sueters (grondzaken) heeft vanochtend aan bouwcombinatie Looër Enk (Bouwfonds en Koopmans bouwbedrijf) meegedeeld dat het college heeft besloten om een ontwikkelingsovereenkomst uit 2008 te ontbinden. De bouwcombinatie heeft zich in 2008 verplicht om voor eigen rekening en risico circa 235 woningen in Leesten-Oost te ontwikkelen tegen een vooraf overeengekomen grondprijs.

Een paar jaar na het sluiten van de overeenkomst constateerde het college dat de ontwikkeling waartoe de bouwcombinatie zich had verplicht onvoldoende van de grond kwam. De combinatie en de gemeente zijn met elkaar in overleg gegaan om te kijken hoe, rekening houdend met de crisis, de woningbouw weer vlot getrokken kon worden.

In 2015 heeft de gemeente een voorstel gedaan waarin onder andere een forse korting op grondprijs was opgenomen. De combinatie heeft dit voorstel verworpen.

Het college wil de ontwikkeling van Leesten-Oost graag afronden. Dat is belangrijk voor de bewoners maar ook voor het in stand houden van de voorzieningen (winkelcentrum, scholen).
Het college heeft na jarenlang soebatten geen fiducie meer in samenwerking met de combinatie. De ontwikkelingsovereenkomst biedt de mogelijkheid dat één van de partijen de samenwerking gaat ontbinden. De gemeente heeft daar nu gebruik van gemaakt.

Leesten-Oost is een woonwijk waar in totaal zo’n 1150 woningen kunnen worden gebouwd. Daarvan is ruim twee derde inmiddels gerealiseerd of in aanbouw genomen. Het college vindt voortvarende afronding van de wijk van groot belang en gaat met nieuwe partijen in gesprek. De voorzieningen voor de complete wijk zijn al jarenlang gereed.Gerelateerd