Partijen kijken positief terug op eerste coalitiegesprekken

16-04-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS - GroenLinks, SP, PvdA en VVD kijken in positieve zin terug op de eerste twee gesprekken die zij aan de formatietafel hebben gevoerd. De formerende partijen hebben donderdagavond bij Waterkracht en zaterdag in Het Genietcafé gesprekken gevoerd over het sociaal domein inclusief de huishoudelijke hulp, het Focustraject van de gemeente Zutphen, financiën, duurzaamheid en energietransitie. De komende weken is een aantal dagen gereserveerd om hier verder inhoudelijk over door te praten.

Bestuurlijke vernieuwing
Tijdens de eerste gesprekken is ook het onderwerp bestuurlijke vernieuwing aan bod gekomen. Daarvoor is nu al afgesproken om te streven naar een bestuurlijk akkoord op hoofdlijnen. Dit maakt het mogelijk om de komende vier jaar voldoende ruimte te laten voor het gesprek met de raad en inwoners van Zutphen en Warnsveld.

Portefeuilleverdeling
De komende weken praten de partijen door over de portefeuilleverdeling en de kandidaat-wethouders. Hierbij is het streven om in een vroegtijdig stadium van het formatieproces al te werken aan de kwaliteit en de teambuilding van het nieuw te vormen college.