Pilot vroegsignalering huurachterstand groot succes

06-10-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Sinds september vorig jaar werken Woonbedrijf Ieder1, de sociale wijkteams van Perspectief, Het Plein en gemeente Zutphen samen in de pilot ‘Vroegsignalering huurachterstanden’. Het voornaamste doel van deze pilot is het aantal huisuitzettingen te verminderen en de schuldenproblematiek vroegtijdig te signaleren en op te pakken. Inmiddels is een derde rapportage beschikbaar van deze pilot en daar komen fraaie uitkomsten uit.

Minder aanzeggingen en uitzettingen
Uit de rapportage blijkt dat het aantal huurachterstanden en huisuitzettingen fors is gedaald. In het 1e half jaar van 2016 waren er zeven ontruimingen (tegenover 13 in 2015). Dat is dus bijna een halvering. Als we naar het aantal aanzeggingen kijken (de deurwaarder komt dan langs om een ontruiming aan te kondigen), dan is een nog duidelijker neerwaartse trend te zien: in het 1e half jaar van 2016 waren er slechts 18 aanzeggingen (tegenover 47 in het 1e half jaar van 2015). Dat is een vermindering van meer dan 60%.

Snel in actie bij huurachterstand
Al bij de eerste signalering van een huurachterstand gaan woonconsulenten van Woonbedrijf Ieder1 en sociaal werkers van Perspectief gezamenlijk op huisbezoek. Er wordt gesproken met de bewoners en gezocht naar een oplossing van de problematiek. Door deze aanpak worden veel problemen voorkomen.

Intentie voor structurele aanpak in 2017
Gezien het succes van de pilot tot nu toe, bespreken partijen of deze aanpak na de pilot structureel kan worden gemaakt. Gezien de voordelen op het persoonlijke vlak voor de cliënten en vanwege de maatschappelijke en economische opbrengsten lijkt dit een voor de hand liggende volgende stap.Gerelateerd