Plaatsing woonunits voor noodopvang op het terrein van GGNet gaat niet door

28-10-2016 Nieuws Redactie

WARNSVELD - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Zutphen, GGNet en het omwonendenoverleg donderdag 27 oktober laten weten dat de semi permanente woonunits bij de noodopvanglocatie aan de Kerkhofweg, op het terrein van GGNet, niet geplaatst gaan worden.
Gezien de lagere instroom en het feit dat er momenteel voldoende opvangplekken en reservecapaciteit beschikbaar zijn, heeft het COA besloten op dit moment niet extra te investeren in het bijplaatsen van de woonunits in Warnsveld. Op basis van de bestaande
opvangplekken, de opvangplekken die nog gerealiseerd worden en de reservecapaciteit is de verwachting dat er voldoende opvangcapaciteit is voor de verwachte instroom in 2016 en 2017.

Mocht in de toekomst de instroom van asielzoekers dusdanig toenemen dat de huidige opvangcapaciteit niet meer toereikend is, dan zal het COA opnieuw in gesprek gaan met de gemeente.