Plannen rondweg De Hoven ter inzage

02-02-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Tussen de Kanonsdijk en de Zutphensestraat in Zutphen komt een nieuwe wegaansluiting. Hiervoor is nu het ontwerp-inpassingsplan‘Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat’ vastgesteld. Het plan en de tekeningen liggen vanaf 9 februari tot en met 22 maart klaar voor iedereen om in te kijken en om zijn mening hierover te geven.

Het ontwerp-inpassingsplan ligt zes weken klaar (ter inzagelegging). Dit is een verplichte stap in de wettelijke procedure totdat we echt aan de slag gaan. Iedereen kan zijn mening over het plan geven en dit officieel kenbaar maken. Het kan zijn dat het plan op basis van de inspraak wordt aangepast. Bewoners en belangstellenden zijn eerder geïnformeerd over de plannen via een inloopavond en persoonlijke nieuwsbrief.

Gedeputeerde Staten namen het besluit over het ontwerp-inpassingsplan. Nadat de inspraak is afgerond is het de beurt aan Provinciale Staten van Gelderland om een besluit te nemen. De verwachting is dat het besluit voor de zomer van 2017 wordt genomen. Daarna wordt het plan definitief uitgewerkt en de planning aangepast aan de actuele situatie.Gerelateerd